De titel van mijn teeltbericht vorig najaar was precies het omgekeerde: Het lichte najaar bracht niet die productie tot stand die we dit najaar zien. Hoewel oktober dit jaar aanmerkelijk donkerder was dan 2018 (overigens niet ten opzichte van 2017), is er dit najaar goed geproduceerd.

De zomer van 2019 was zeer wisselvallig maar toch zijn we erin geslaagd een stabiele en hoge productie in het najaar tot stand te brengen. Dit heeft vooral te maken met het beter weten in te spelen op warme omstandigheden, zoals ook bij het 10 jaar Het Nieuwe Telen event in oktober, nog nadrukkelijk aan de orde is gekomen. Het actief houden van de gewassen overdag en het stimuleren van de verdamping in de nacht (door juist wel de doeken te sluiten, ook tijdens warme nachten) heeft ertoe geleid dat stress niet is opgetreden. Het niet gebruiken van flitskieren draagt bij aan een beter balans.

Plantweerbaarheid

Daarnaast proberen we qua voeding ook meer te sturen op plantbalans en het generatief houden van gewassen. Dit komt vooral neer op het verlagen van de stikstofgift en het verhogen van chloor, sulfaat en magnesium. De resultaten hiermee zijn heel positief. De gewassen blijven daardoor beter in balans in het najaar maar ook is de indruk dat plantweerbaarheid toeneemt.

Meeldauw

Gerbera is in het najaar altijd gevoelig voor meeldauw. Ook dit jaar zien we dat zodra het weer omslaat en de nachten vochtiger worden, dat gewassen gevoeliger zijn voor meeldauw.
Uit onderzoek is bekend dat hoge NO3 cijfers een gerbera meer vatbaar maken voor schimmels. Canadees onderzoek laat zien dat dit ook geldt voor witte vlieg en trips. De populatie ontwikkeling van de tweede generatie van insecten gaat soms tot twee keer zo snel wanneer stikstof hoger is.

Sturen op de etmaaltemperatuur

Het verlies aan PAR-licht ten opzichte van vorig najaar, gaat zich nu wel aftekenen in een lagere productie. Dat komt ook door het nog veel scherpere sturen op de etmaaltemperatuur gerelateerd aan de gemeten PAR-som. Er wordt koeler geteeld dan vorig jaar.
PAR-meters zijn bij gerberatelers gemeengoed, daarmee zijn we in staat beter in te spelen op het actuele klimaat, met een betere kwaliteit en meer stabiliteit en weerbaarheid tot gevolg.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup