Aardbeienteler Albert Royakkers in het Belgisch-Limburgse Kinrooi investeert in een bedrijfsbatterij van 253 kWh. De batterij maakt het mogelijk om de met zonne-energie opgewekte stroom optimaal zelf te kunnen gebruiken op het bedrijf. Doordat zijn bedrijf is aangesloten op het laagspanningsnet kan hij maar een beperkte stroomhoeveelheid terugleveren aan het net. 

“De stroom wordt steeds duurder en daarbij is er de factor van onvoorspelbaarheid”, verklaart Albert Royakkers. Hij investeert daarom in een opslagbatterij voor elektriciteit die begin deze week is geïnstalleerd op zijn aardbeienbedrijf in Kinrooi, Belgisch-Limburg.
Royakkers heeft een aardbeienbedrijf van drie hectare (folie)tunnels en 1,5 hectare glas en is in productie van half april tot half december. Het energieverbruik op het bedrijf bedraagt zo’n 200.000 kWh. Behalve beperkte cyclische belichting in het begin van het jaar gebruiken vooral de verschillende installaties op het bedrijf stroom.

90% eigen gebruik

“Alleen zonnepanelen zijn niet efficiënt”, aldus de teler. “Dan kun je alleen stroom gebruiken als de zon schijnt en de panelen energie opwekken. Daardoor kan ik maar 20 tot 30 procent van de opbrengst zelf gebruiken.” De bedrijfsbatterij met een vermogen van 253 kWh stelt hem in staat de opgewekte energie op te slaan en gedurende de dag en nacht op te nemen. Hierdoor neemt het eigen gebruik toe tot meer dan 90 procent.
De batterij wordt geleverd door het Belgisch bedrijf Posetron dat zich voornamelijk specialiseert in de land- en tuinbouw. “De meeste batterijen worden geleverd aan veehouders, die een piekgebruik van elektriciteit hebben. De batterij maakt het mogelijk om de zelf opgewekte stroom ook tijdens deze pieken te gebruiken”, vertelt Raf Goossens die aangeeft dat de batterij voor Royakkers de eerste levering aan een glastuinbouwbedrijf is.

Aansluiting op laagspanningsnetwerk

Behalve het uitsmeren van de opgewekte stroom speelt in het geval van de aardbeienteler nog een ander element mee. “Het aardbeienbedrijf is aangesloten op het laagspanningsnetwerk. Daardoor zijn mogelijkheden om terug te leveren aan het net begrensd en kan hij dus maar een beperkt aantal zonnepanelen neerleggen.”
De batterij maakt het dus mogelijk om meer zonnepanelen te plaatsen. Tegelijk met de batterij investeerde Royakkers in 354 zonnepanelen die recent op de bedrijfspanden geïnstalleerd zijn. De batterij, die tussen de zonnepanelen en het laagspanningsnet is geplaatst, zorgt ervoor dat bij overproductie het maximale stroomvolume geïnjecteerd wordt op het net zonder verzwaring van de netaansluiting.

Stroom inkopen

Op termijn wil de aardbeienteler de batterij ook gebruiken om stroom in te kopen op momenten dat de prijs laag ligt. “Dat zou bijvoorbeeld in de winter interessant kunnen zijn”, vertelt hij “We kunnen elektriciteit inkopen als de prijzen laag liggen en vervolgens kunnen we de energie gebruiken voor onze cyclische belichting in de wintermaanden.”
Royakkers ontvangt een subsidie van 40% van de Vlaamse overheid voor de aanschaf van de batterij. Hij hoopt de investering binnen zes jaar terug te verdienen. De subsidie, die in één jaar tijd verhoogd is van 15 naar 40%, zorgt er volgens de leverancier voor dat de interesse in het batterijsysteem groot blijft, alhoewel de stroomprijzen ietwat genormaliseerd zijn sinds de energiecrisis. De batterij bij de aardbeienteler vergt een investering van ongeveer € 500 à € 600 per kWh. Dat is exclusief subsidie.

Tekst: Jerom Rozendaal