Verschillende producten worden gebruikt om leidingen schoon te houden of te krijgen. Dit zijn producten zoals chloorbleekloog, waterstofperoxide, chloordioxide en ECA water.

Telers zijn bang dat er neveneffecten kunnen optreden door gebruik van deze middelen. Aangezien er steeds minder wordt geloosd kunnen restanten zich ophopen tot voor de plant giftige waarden. Misschien is er ook een neveneffect op ziekteverwekkers. In het afgelopen jaar is hier binnen PPS ‘Voorkomen en Bestrijden emissies kasteelten’ onderzoek naar gestart. Allereerst met een enquête onder een aantal gerberatelers, gevolgd door labproeven waarin verschillende concentraties product aan een levende schimmel op een petrischaal werd toegediend. Twee producten zijn in een gerberaproef gebruikt om te zien of ophoping plaatsvindt. De resultaten zijn bemoedigend: voor het eerst krijgen we inzicht in deze producten onder vergelijkbare omstandigheden.

Voor 2018 zijn we op zoek naar aanvullende financiering vanuit gewascoöperaties en toeleveranciers om meer producten te kunnen testen. De behoefte aan kennis hierover is groot, niet alleen voor gerbera, maar ook voor andere gewassen.