Gerberatelers hebben een groeizaam jaar achter de rug. Het koude voorjaar en de koele zomer hebben tot en met augustus voor hoge producties gezorgd en ook voor zeer goede bloedkwaliteit. De drie warme weken (week 27, 34 maar vooral week 37) hebben de gewasbalans echter nogal verstoord. Ondanks de hoge lichtsommen, die we tot begin oktober hebben gehad, zien we een daling van de productie vanaf begin oktober. De aantallen die de laatste weken worden geproduceerd, liggen dan ook onder die van 2015.

Ondanks dat de zomer van dit jaar koud en relatief donker was, zeker de maanden juni en juli, hebben we gezien dat een gerberagewas daar niet heel veel hinder van heeft. Productie en kwaliteit zijn op een goed niveau gebleven, ondanks de aanwezigheid van een coating op diverse bedrijven. Zodra echter de etmaaltemperatuur boven de 22ºC komt, zien we vaak een sterk effect op productie en kwaliteit in de weken erna. Het gebruik van verduistering zorgt weliswaar voor een verminderde gevoeligheid. Daglengte en etmaaltemperatuur hebben een sterke correlatie. Bij dusdanig hoge etmaaltemperaturen kan ook verduistering de plant niet voldoende in balans houden.

Grote verschillen zichtbaar

Toch zien we ook dit jaar weer grote verschillen. Diffuus licht (bijvoorbeeld vanwege het gebruik van een diffuus klimaatdoek) in combinatie met voldoende CO2 gedurende deze warme weken, verminderde het negatieve effect van warmte. Blijkbaar zijn gewassen dan efficiënter qua fotosynthese maar wellicht ook dissimilatie. CO2 is een stress reducerende klimaatfactor, zo is mijn ervaring. Planten blijven actiever bij hoge PAR-waarden indien CO2 niet of nauwelijks beperkend is. De plant kan zich dan blijven koelen waardoor de planttemperatuur lager blijft. Met diffuus licht en voldoende CO2 ontstaat aldus een veel betere assimilatie/dissimilatie verhouding. Ook zien we bijvoorbeeld minder meeldauw als CO2 en RV overdag beter op peil blijven.

Watergeefstrategie

Ook zien we dat een juiste watergeefstrategie daarin een cruciale rol speelt. Een hoge druppelfrequentie op warme dagen zorgt voor een vlotte opname van water en voedingsstoffen. De pH en EC blijven dan veel constanter in het wortelmilieu met als gevolg ook een betere verdamping/koeling. Er is deze zomer meer water gegeven met een groter aantal beurten per dag dan ooit tevoren en de ervaringen zijn positief. Al met al weer interessante leerpunten voor 2017.

Tekst: Marco de Groot, FloriConsultGroup