Al eerder vroeg ik me in deze column af wanneer je moet beginnen aan je opvolging. Het antwoord heb ik nog niet, maar we hebben met een behoorlijke verandering van onze organisatie wel stappen gezet. Door de snelle groei liepen we tegen een paar dingen aan. Het huidige management team werd te groot, omdat we graag nieuw talent een kans geven door te groeien tot in het MT. Ander punt zijn de vele reizen die ik maak; dan ben ik dus niet op het bedrijf. Daar komt bij dat directie en MT uit steeds meer (bijna) 50-ers bestond. Reden genoeg om de organisatie tegen het licht te houden en een ervaren coach in te huren.

Toekomstvisie en ambitie zijn uitvoerig doorgesproken. Vervolgens is bepaald wat nodig is om dat te realiseren en welke kwaliteiten we dan aan boord moeten hebben. Is die kwaliteit al aan boord of middels upgrading door cursussen te verkrijgen? Aansluitend is iedereen – van directie tot kadermedewerker – gevraagd naar zijn of haar toekomstbeeld, persoonlijke ontwikkeling en feedback op collega’s. Daarmee ontstond een basis om de nieuwe organisatie op te bouwen. Uitkomst is dat ons bedrijf geen MT meer heeft, maar meerdere teams, zoals een veredelings-, verkoop-, marketing- en productieteam.

Ieder team bestaat uit een manager aangevuld met een specialist en assistenten. Een specialist kan zijn: de veredelaar, de teler of de verkoper. Deze functies zijn van groot belang voor het bedrijf en specialisten kunnen dan ook hetzelfde verdienen als een manager. Elk team stelt zelf doelen op, regelt verjonging en/of opvolging, intern overleg of met andere teams en presenteert visie en vorderingen aan collega-teams en directie. De operationeel directeur faciliteert en ondersteunt teams waar nodig.

We zijn nu bijna een jaar bezig en het heeft veel stof doen opwaaien. Voor meerdere mensen was het lastig om te veranderen, op cursus te gaan of goed samen te werken met andere teams. Maar er komt steeds meer rust in de tent en de verantwoording wordt steeds lager in de organisatie goed opgepikt. We gaan vol goede moed verder.

Dit roept waarschijnlijk de vraag op wat ik dan nog doe. Ik wil zoveel mogelijk tijd hebben om te ondernemen, klanten bezoeken in binnen- en buitenland, afzetpunten en andere sectoren bekijken en themabijeenkomsten bijwonen. Alles met als doel te beoordelen waar we verder kunnen verbeteren en innoveren.

Eric Moor, phalaenopsisveredelaar