HVC installeert momenteel in Alkmaar een afvanginstallatie voor bio-CO2 als demonstratieproef van de bio-energiecentrale. De bio-CO2 zal nog dit jaar worden getest bij glastuinders in de kop van Noord-Holland.

HVC is het eerste bedrijf in Nederland dat CO2 uit een bio-energiecentrale afvangt en omzet in vloeibare CO2 voor tuinders in de regio. HVC wint de bio-CO2 direct terug uit de rookgassen waardoor hun eigen CO2-emissie vermindert. Gekoppeld aan de bio-energiecentrale voorkomt de installatie jaarlijks circa 4 kiloton CO2-uitstoot. Dankzij de bio-CO2 hoeven glastuinders geen gebruik te maken van fossiel aardgas. Vooral op zomerse dagen is hieraan behoefte. Eén ton bio-CO2 bespaart een halve ton CO2 uit aardgas.

Verduurzaming

De bouw van de CO2 demo-proefinstallatie is een tussenstap voor het realiseren van een grotere afvanginstallatie als regionale bron voor bio-CO2 en het behalen van de Noord-Hollandse Green Deal CO2 voor glastuinbouwbedrijven. De externe toevoer van CO2 is een belangrijke randvoorwaarde voor de verduurzaming van de glastuinbouwsector. Robert Kielstra, directeur van de Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) en vertegenwoordiger van de glastuinbouwbedrijven op Agriport: “Het afvangen van CO2 is een mooi voorbeeld van circulair ondernemen. Het gaat nu om een proefinstallatie, maar deze stap betekent – zeker na opschaling – een forse verduurzaming, omdat het bijdraagt aan het verminderen van het aardgasgebruik in de glastuinbouw.”

Groene warmte

De bio-energiecentrale van HVC levert naast bio-CO2 aan de glastuinders ook warmte aan 4.800 klanten in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Uiteindelijk is het de bedoeling om 15.000 woningen en bedrijven van groene, duurzame warmte te voorzien. De bio-energiecentrale, waar houtafval wordt verbrand, is feitelijk een grote CV-ketel voor de regio. Bij de verbranding van het houtafval komt stoom vrij en daarmee wordt water opgewarmd dat via warmteleidingen naar woningen en bedrijven in de regio wordt getransporteerd. Het afgekoelde water gaat terug naar HVC en wordt daar weer opgewarmd.

Bron: HVC. Foto’s: HVC/Marc Dorleijn.

Gerelateerd