Aanbodsbundeling is volgens aubergineteler Paul van der Knaap uit Honselersdijk hét middel om de marktpositie van de Hollandse glasgroentesector te verbeteren. “De plannen liggen klaar, maar om bij tomaten, komkommers of paprika’s een ruime meerderheid op één lijn te krijgen valt niet mee.” De auberginetelers geven met de A8 al meerdere jaren het goede voorbeeld. “Dat gaat inderdaad goed, maar dan praat je over slechts zestien telers, verdeeld over het hele land.”

Van der Knaap reageert op de analyse over Samen Sterk in Onder Glas van september. Hij stelt dat de auberginetelers niet alleen samenwerken op gebied van promotie, maar ook onderzoek wordt gezamenlijk geïnitieerd. “Met elkaar financieren we bijvoorbeeld het project van Het Nieuwe Telen, dat wordt uitgevoerd bij Greenbrothers in Zevenhuizen. Doelstelling is energiezuiniger te leren telen, door te koelen en te ontvochtigen. De mogelijkheden zijn veelbelovend, maar uiteraard komen dergelijke innovaties makkelijker van de grond als het economisch een beetje mee zit.”
Verwijzend naar de productpromotie voor aubergines, constateert de teler dat de bekendheid wel groeit, maar dat het nog steeds stapsgewijs gaat. “Ook op gebied van afzet, promotie en winkelacties zou een nauwe samenwerking met supermarkten zeer welkom zijn.”
Van der Knaap erkent de meerwaarde van meer bewustzijn bij de consument ten aanzien van verse groente en fruit, maar betwijfelt of het initiatief van Samen Sterk het gewenste effect sorteert. “Maar ik weet ook wel dat er wat moet gebeuren. Ik spreek regelmatig bevriende tomatentelers, voor hen is de situatie echt kritiek. Helaas heeft de consument te weinig besef van de actuele situatie in onze sector. Ze zien alleen het mooie huis bij de kas staan, maar hebben geen benul van hetgeen zich achter de voordeur afspeelt.” Hij stelt dat het doorgaans de betere, vooruitstrevende ondernemers zijn die het lastig hebben. “Zij hebben in de dure periode – 2007/2008 – geïnvesteerd en betalen daar nu het gelag voor. Dat betreft niet alleen tomatentelers, maar ook telers van komkommer en paprika.”
Over de toekomst is Van der Knaap helder: “Volhouden en hopen dat het beter wordt.” Voorzichtig filosofeert hij al over de periode van herstel. “Wat gaat de glastuinbouw dan doen? Weer direct bijbouwen, of denken we eerst twee keer na? Eigenlijk zou er een quotum op het areaal moeten komen. Dus pas groen licht om een hectare bij te bouwen, als er eerst teeltareaal is weggevallen.”

Roger Abbenhuijs