De komst van het voorjaar betekent dat loonspuiters weer lange dagen maken. In korte tijd worden honderden hectares kassen voorzien van een passende coating. Daarin valt meer te kiezen dan ooit. Ondanks de drukte maakt loonwerker Erik Poot even tijd om de nieuwste trends toe te lichten.

“Het vergt aardig wat puzzelwerk om alle telers tevreden te stellen, want als de zon eenmaal gaat schijnen, wil iedereen liever vandaag dan morgen geholpen worden”, aldus Erik Poot, eigenaar van Poot Reiniging uit Maasdijk en mede-eigenaar van HPW Spuittechnieken uit Rotterdam.

Kassen in twee fasen laten coaten in plaats van één

“We hebben meerdere teams op de weg zitten en dankzij onze moderne, volledig geautomatiseerde sproeimachines kunnen we per dag een behoorlijk areaal coaten”, vertelt de Westlandse ondernemer. “Voor verre klanten is een goede afstemming vooraf wel noodzakelijk, anders moeten we te vaak over grote afstanden heen en weer rijden. We hebben klanten in Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, maar meer dan 95 procent zit in Nederland en België.”
Poot vervolgt: “Wat tegenwoordig voor extra werk zorgt, is dat veel bedrijven hun kassen in twee fasen laten coaten in plaats van één. Dat is echt iets van de laatste jaren. Eerst een dun laagje in het voorjaar, vervolgens een tweede laagje in juni/juli. Zo kunnen we gedurende het seizoen maatwerk in groeilicht blijven bieden.”

Veel vraag naar IR-coatings

Dat maatwerk wordt ook gezocht in de keuze van coatings. Het witte krijt dat vroeger standaard werd toegepast om minder warmte en instraling door te laten, is grotendeels verdrongen door hoogwaardiger coatings met specifieke eigenschappen. Volgens de loonwerker hangt dat mede samen met de langdurig hete perioden in het zomerhalfjaar, waarmee we sinds 2018 al meerdere keren te maken kregen.
“Er is veel vraag naar IR-coatings, die warmtestraling effectief weren en PAR-licht doorlaten”, verklaart Poot. “Sommige van deze coatings maken het licht ook diffuser, die zijn duidelijk meer in trek. Daar doen we momenteel wel het meeste mee. Ik vind het mooi om te zien dat er zoveel te kiezen valt. De meeste telers weten goed wat ze willen, ook qua dosering. En voor advies kunnen ze zowel bij ons terecht als bij de fabrikanten.”

Anti-reflectiecoating is nieuwe trend

De loonspuiter denkt het tot eind juli druk te hebben. Daarna wordt het even wat rustiger, totdat de meeste coatings in september weer van het dek moeten. Ook dat gebeurt vrijwel zonder handwerk. “De machine sproeit eenmalig een ‘cleaning agent’ in de juiste dosering om de onderliggende coating los te weken, daarna doet de regen de rest”, aldus Poot.
“Actief schoonborstelen is meestal niet nodig, wat veel tijd bespaart. Het zou overigens best kunnen dat we een nieuwe trend gaan zien in het gebruik van anti-reflectiecoatings. Die brengen we in het najaar aan, zodat er in de wintermaanden meer natuurlijk daglicht de kas binnenkomt. Sommige AR-coatings gaan meerdere jaren mee en doen hun werk ook als je er een andere, tijdelijke coating overheen spuit. De interesse daarvoor lijkt te groeien.”

Tekst: Jan van Staalduinen