Met het toenemende gebruik van duurzaam opgewekte energie, krijgen leveranciers en afnemers in toenemende mate te maken te maken met wisselende hoeveelheden beschikbare elektriciteit. De hoeveelheid opgewekte wind- en zonne-energie zijn beide sterk afhankelijk van het weer. Om in te spelen op een tijdelijk tekort of overschot aan elektriciteit kunnen telers zich nu aansluiten bij ETPA, een onafhankelijk energiehandelsplatform waar partijen per kwartier en per uur elektriciteit kunnen afnemen of aanbieden.

Pol van der Linden richtte samen met zijn compagnon Sander Dijkman ETPA op als alternatief voor de bestaande beurs voor het verhandelen van energie. “De bestaande beurs voor het flexibel inkopen en verkopen van energie is voor kleinere spelers te duur”, aldus Van der Linden. “Wij wilden een laagdrempeliger alternatief aanbieden waarbij je betaalt per transactie en niet zozeer voor het lidmaatschap op zich.”

Vooronderzoek

Voordat Van der Linden en zijn handelspartner Sander Dijkman begonnen met ETPA, onderzochten zij eerst waarom de kosten bij de bestaande energiebeurs zo hoog lagen. “Bij een voorverkenning van de markt kwamen we erachter dat er weinig partijen actief zijn in de elektriciteitshandel vanwege de hoge kosten”, aldus Van der Linden. We onderzochten daarom eerst waarom deze kosten zo hoog zijn en hoe we deze structureel omlaag konden krijgen.”

Waarborging

Van der Linde en Dijkman ontdekten dat de grootste kosten bij de flexibele handel in elektriciteit liggen bij de waarborging. Van der Linde: “Zowel de financiële waarborging van de transactie als de waarborging van de fysieke levering van de elektriciteit brengen hoge kosten met zich mee. De financiële waarborging van de transactie ondervangen wij door het geld direct van de koper naar de verkoper over te maken. Wanneer een partij elektriciteit wil inkopen, moet hij direct betalen. De verkoper ontvangt dus direct zijn geld en een dure ‘clearing bank’ is hierdoor overbodig.”

Automatisch systeem

De waarborging van de levering van de elektriciteit wist ETPA-oprichter Van der Linde ook op een goedkopere en efficiëntere manier te regelen. “Bij elke trade op de elektriciteitsbeurs moet landelijke netwerkbeheerder Tennet op de hoogte gesteld worden. Zolang dat gebeurt, zorgt Tennet ervoor dat de gevraagde stroom altijd geleverd wordt. ETPA heeft een systeem ontwikkeld dat de overeenkomst automatisch aan Tennet doorgeeft zodra de transactie voltooid is. Overeenkomsten tussen partijen worden daardoor altijd gemeld bij Tennet waardoor Tennet automatisch garant staat voor de levering.”

Zelf handelen

Startup ETPA biedt tuinders en andere partijen de mogelijkheid om zelf flexibel elektriciteit te kopen en verkopen. Dit is ideaal voor tuinders die op flexibele wijze willen inspringen op tekorten of overschotten die veroorzaakt worden door duurzame elektriciteitsbronnen zoals windmolens en zonnepanelen. Wanneer er minder duurzame energie wordt opgewekt, kan de teler via ETPA bijvoorbeeld elektriciteit aanbieden aan een producent van groene stroom. Andersom kunnen kwekers bij een overschot aan duurzaam opgewekte energie ook elektriciteit kopen via het elektriciteitshandelsplatform, om bijvoorbeeld de belichting een uurtje eerder aan te zetten.

Vrijheid

Van der Linde noemt de vrijheid en flexibiliteit van ETPA als een van de grootste voordelen van het handelsplatform. “Alle deelnemende partijen hebben de vrijheid om flexibel in elektriciteit te handelen. Dat kunnen ze zelf doen, maar ze kunnen er ook voor kiezen om dit via een derde partij te doen. Zo hebben de telers een extra mogelijkheid om hun energie-portefeuille te optimaliseren. Je krijgt daarnaast als handelende partij altijd de prijs waar je zelf voor kiest.”

Transparantie

Een ander punt dat Van der Linde belangrijk vindt aan ETPA is transparantie. “Bij ons is alles inzichtelijk zodat alle partijen kunnen zien welke prijs er gevraagd en geboden wordt voor een bepaalde hoeveelheid elektriciteit. De handelsprijzen van eerdere overeenkomsten zijn binnenkort ook vrij in te zien op onze website, deze informatie is voor de participanten reeds beschikbaar. Dat stukje openheid vinden we erg belangrijk; dat alle informatie voor iedereen toegankelijk is.”

Flexibiliteit

Nu startup ETPA van start is gegaan, wil Van der Linde het handelsplatform graag introduceren bij de telers. ETPA staat daarom van 20 tot en met 22 februari met een stand op het Hortinext Start-up Paviljoen tijdens HortiContact. Van der Linde: “We willen de kwekers uit de glastuinbouw laten zien wat de mogelijkheden zijn en hen de mogelijkheid geven om ook te handelen op het platform. We hopen de telers zo een stukje flexibiliteit aan te kunnen reiken op het gebied van energiehuishouding.”

Tekst: Leo Hoekstra. Foto: ETPA.


Gerelateerd