Het tweede seizoen van Het Nieuwe Telen (HNT) bij paprika is van start gegaan bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Op 1 december is het gele ras ‘Allrounder’ geplant. In de 1.000 m² grote afdeling zijn de schermdoeken aangepast. Naast een enkel energiescherm is ook een dubbel scherm met spouw geïnstalleerd.

Ook paprika is een gewas dat goed reageert op HNT, zo bleek afgelopen jaar in de eerste proef. Met extreem veel schermen is het energieverbruik uitgekomen op 17 m³ per vierkante meter. Verrassend genoeg waren productie en kwaliteit gelijk aan die van de praktijkbedrijven. Ondanks de hoge RV bleef de ziektedruk laag.

Nog lagere doelstelling

Dit jaar ligt de energiedoelstelling nog lager, namelijk 15 m³ per vierkante meter. Dit kan omdat het Improvement Center een OCAP-aansluiting heeft en dus over voldoende CO2 beschikt. Wel proberen de proefnemers zo efficiënt mogelijk om te gaan met de beschikbare CO2, om de vergelijking met de praktijk zo zuiver mogelijk te houden. Om de energiedoelstelling te halen zijn drie schermen geïnstalleerd op twee dradenbedden. Tussen twee doeken is een spouw van ± 5 cm gemaakt. In deze proef wordt het nieuwste schermdoek type Luxous 1147 FR getest, dat overdag veel licht doorlaat en ’s nachts warmte vasthoudt.

Wekelijks resultaten volgen

Een begeleidingscommissie volgt de groei en resultaten wekelijks. De onderzoekers vergelijken de data van deze proef met die van het naastgelegen paprikabedrijf van Maikel van den Berg, die de proef intensief volgt. Van den Berg teelt het gele ras ‘Allrounder’. Vandaar de keuze voor dit ras. Het onderzoek valt binnen het programma Kas als Energiebron en is gefinancierd door het Ministerie EZ, LTO Glaskracht, Ludvig Svensson en Grodan.

Tekst: Pieternel van Velden