Wageningen University & Research (WUR) investeert 13,2 miljoen euro in onderzoeksmodellen en tien strategische programma’s. Met de investeringen wil WUR de kennisbasis van de instituten verbeteren. Het geld dat WUR gaat investeren is afkomstig van het kabinet, dat dit jaar in totaal 200 miljoen extra besteedt aan toegepast onderzoek.

WUR stelde afgelopen maand een bestedingsplan op voor de toegezegde 13,2 miljoen. De betrokken ministeries keurden het bestedingsplan van WUR op 19 april goed, waardoor de beoogde extra investeringen definitief plaats kunnen vinden.

Extra geld kennisontwikkeling

De verdeling van de toegezegde miljoenen die in het bestedingsplan van WUR staan, zijn gebaseerd op WUR’s Dun ijs-analyse uit 2016. Hierin zet WUR uiteen dat de onderzoeksinstituten door de voortdurende bezuinigingen geen ontwikkelgeld overhouden om nieuwe kennis te vergaren. WUR steekt dit jaar daarom 3,3 miljoen extra in het moderniseren van circa 40 onderzoeksmodellen van onder andere gewasgroei en klimaat.

Onderzoeksprogramma’s

WUR trekt daarnaast 8,9 miljoen uit voor tien thematische onderzoeksprogramma’s. Het geld gaat onder meer naar onderzoeksprogramma’s die zich richten op organische mest, data science en robuuste plantaardige en dierlijke productiesystemen. Alle thema’s ontvangen tussen de 6 ton en 1,2 miljoen en hebben ten minste drie Wageningse kenniseenheden die bij het onderzoeksprogramma betrokken zijn.

Cofinanciering EU-projecten

Het resterende deel dat na investeringen in de onderzoeksmodellen en onderzoeksprogramma’s overblijft, gebruikt WUR voor de cofinanciering van reeds goedgekeurde EU-projecten. Dit bedrag komt neer op circa 1 miljoen euro. WUR kan ook de aankomende jaren beschikken over extra geld van de overheid. Of de verdeling van deze gelden hetzelfde is als dit jaar is nog niet zeker; WUR is bezig een nieuwe strategie te formuleren.

Verdubbeling kennisbasisgeld

Afgelopen jaar ontving WUR 16,4 miljoen voor het onderhoud van de kennisbasis. Met de extra 13,2 miljoen die WUR dit jaar extra krijgt van het kabinet verdubbelt dit bedrag bijna. Dat bedrag kan aankomend jaar nog verder oplopen.

Bron: WUR Resource. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd