Voor het programma Kas als Energiebron zijn vlak voor de zomer 14 projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en LTO Glaskracht Nederland, na advies van de ondernemersgroep. Ook is een aantal lopende projecten uitgebreid. Daarnaast is een start gemaakt met het project ‘Kennisuitwisseling Fossielvrije en Duurzame Glastuinbouw’.

Omvang en aantal projecten is groter dan andere jaren vanwege een extra impuls vanuit de klimaatenvelop 2018 van kabinet Rutte III, meldt Kas als Energiebron.

Het betreft de volgende projecten:

1. Zonder emissie naar hoge transmissie
2. Kansen en knelpunten van Het Nieuwe Telen en LED voor gewasgezondheid en bestuiving
3. Besparing op aardgas voor CO2-dosering
4. Monitoring van huidmondjesopening; sturen op laag energieverbruik zonder over de grens te gaan
5. Minimale CO2-uitstoot door minimale verdamping bij tulpenbroei
6. Duurzamere teelt lisianthus door verlengde opkweek
7. Freesiateelt toekomst-proof
8. Plantbalans bromelia: optimale benutting van licht en warmte
9. De groenste komkommer
10. Jaarrond paprika met LED
11. Temperatuurintegratie
12. Ontwikkeling van onderwijstools
13. LED belichting in aardbei

Ook zijn recent gestarte projecten uitgebreid met extra behandelingen of metingen, onder meer op basis van opmerkingen vanuit de ondernemersgroep:

• Diffuus kasdek, maak het eens helder
• LED bij zonlicht
• Potplanten optimaal klimaatneutraal
• De perfecte klimaatneutrale chrysant
• Perfecte roos – the next level
• Nieuw licht op houtig kleinfruit
• Alstroemeria – teelt van de toekomst dichtbij

Glastuinbouw Fossielvrij

Daarnaast is een start gemaakt met het project ‘Kennisuitwisseling Fossielvrije en Duurzame Glastuinbouw’. Dit najaar gaat LTO Glaskracht Nederland in opdracht van Kas als Energiebron naar de telers toe om het onderwerp Glastuinbouw Fossielvrij te bespreken. Welke opties zijn geschikt om uiteindelijk van het gas af te kunnen? Hoe pakken die technisch uit, wat zijn de investeringen en wat zijn de consequenties voor de teelt? En hoe moet je het terug verdienen en wat gaat gas eigenlijk in de tussentijd kosten? Krijgen we te maken met aangepaste energiebelasting of CO₂-heffing? En als je aansluit op een warmtenet, ben je dan verzekerd van een stabiele prijs? et cetera. Dat gebeurt in tientallen bijeenkomsten door het hele land, maar ook in een special van Onder Glas begin oktober, via webinars en Kas als Energiebron zelf. Ook dit project is mogelijk gemaakt vanuit genoemde klimaatenvelop.

Bron: Kas als Energiebron.

Gerelateerd