Bij wijze van proef liet paprikakwekerij 4Evergreen vorig jaar augustus een zuurstofgenerator plaatsen die nanobubbeltjes in een dagvoorraad gietwater brengt. Volgens bedrijfsleider David De Storme lijkt het apparaat de claim waar te maken dat het met zuivere zuurstof verrijkte water abiotische stress in het wortelmilieu vermindert en voor een vitaler gewas zorgt. “De zetting verloopt vlotter en het gewas staat er vitaler bij. Dat komt nu ook tot uitdrukking in de opbrengst.”

Om het effect van de generator op waarde te kunnen schatten, wordt slechts één van de twee dagvoorraden op het bedrijf hiermee behandeld. Aanvullend wordt waterstofperoxide toegediend, wat al langer gebeurde om de silo en het leidingsysteem schoon te houden en de waterkwaliteit te bevorderen. “Voor de silo waar we het water beluchten, is de dosering waterstofperoxide gehalveerd”, licht De Storme toe. “Desondanks zien we dat het zuurstofgehalte van het druppelwater hoger en constanter is dan het water uit de controlesilo. Juist in een warme periode zoals de afgelopen weken is het belangrijk om de waterkwaliteit hoog te houden. Dat lukt de generator heel goed.”

Zuurstofgehalte blijft hoog

De Pro-Vida generator maakt zuivere zuurstof uit omgevingslucht en is dus niet afhankelijk van externe bronnen. Het geheim van de smid is de speciale gasinjectie-technologie die de zuurstof in de vorm van nanobubbels met een diameter van zo’n 75 nanometer in de oplossing brengt. Deze luchtbelletjes zijn zo klein, dat ze in de oplossing blijven zweven en nog steeds in oplossing zijn wanneer het druppelwater bij de planten arriveert.
“Normaal gesproken zie je het zuurstofgehalte tijdens de reis door het systeem geleidelijk afnemen”, vervolgt de bedrijfsleider. “In een warme periode verloopt dat sneller en bevat het druppelwater duidelijk minder zuurstof dan het water in de silo. Met het water dat we verrijken gebeurt dat in veel mindere mate. Het zuurstofgehalte blijft mooi op peil en dat vinden de wortels heel prettig. Ik heb echt het gevoel dat ze daardoor beter functioneren en de plant in stressvolle perioden beter ondersteunen.”
De locatie Terneuzen (18 ha) is volledig beplant met het rode paprikaras Maranello. Volgens de bedrijfsleider staat het met verrijkt water geïrrigeerde gewas er vitaler bij en heeft het sterkere koppen dan in de afdelingen die water krijgen vanuit de andere dagvoorraad. “Het gewas is beter bestand tegen de warmte en dat zien we de laatste drie, vier weken ook terug in hogere productiecijfers”, zegt hij stellig. “Precieze getallen kan ik niet noemen, maar het verschil loopt langzaam maar zeker op.”

Proef geslaagd

Is de proef daarmee geslaagd? De Storme: “Ik vind van wel, maar het is niet aan mij om te beslissen. Ik heb ook geen idee wat het apparaat kost. Wat ik zie is dat het gewas er goed op reageert en beter bestand is tegen extreme omstandigheden. Als de teelt voorbij is en alle cijfers in beeld zijn, zie ik wel waar dat toe leidt. Wanneer het apparaat zijn geld waard is – waar ik gevoelsmatig van uit ga – lijkt het mij logisch om ook de andere silo op deze wijze te gaan behandelen. Wellicht komen er dan ook generatoren op de overige locaties.”
Maarten Kramer van producent Aquamar uit Urk, dat de Pro-Vida drie jaar geleden introduceerde, zegt desgevraagd dat er nu enkele tientallen apparaten geleverd zijn aan glastuinbouwbedrijven wereldwijd. “De belangstelling groeit en daar helpen de warme zomers van de afgelopen jaren zeker aan mee”, licht hij toe. “Naast de glastuinbouw hebben andere sectoren interesse, waaronder de levensmiddelenindustrie. Je kunt er zelfs oppervlaktewater effectief mee behandelen ter voorkoming van blauwalgen. Zuurstof is voor water een essentiële kwaliteitsparameter.”

Tekst: Jan van Staalduinen