Fertinnowa heeft een databank gelanceerd met technologieën voor duurzaam gebruik van water en meststoffen in groenten-, fruit- en siergewassen in verschillende klimaatzones.

De lancering van de databank is één van de eerste resultaten van FERTINNOWA (Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops), een driejarig onderzoeksproject met Europese funding. De databank bevat informatie over een brede waaier aan technologieën. De technologieën hebben betrekking op wateropslag, waterzuivering en -ontsmetting, infrastructuur en management van water en nutriënten en end-of-pipe solutions. De vijf hoofdcategorieën in de databank zijn:

• Categorie 1: Waterbronnen, -opslag en beschikbaarheid
• Categorie 2: Verbetering waterkwaliteit
• Categorie 3: Irrigatie/fertigatie infrastructuur
• Categorie 4: Irrigatie/fertigatie management
• Categorie 5: Beperken van de milieu-impact

Sinds 4 juli zijn de categorieën 1, 2 en 5 beschikbaar. De overige categorieën zullen in de loop van juli 2017 beschikbaar komen.

Workshop in Demokwekerij

Sinds het voorjaar van 2017 worden technologieën uitgewisseld tussen Europese partners, waaronder proeftuin Zwaagdijk, TNO en Priva. Deze uitwisseling heeft tot doel enkele van de in een enquête aangehaalde knelpunten rond fertigatie op korte termijn te verhelpen. In het najaar van 2017 zullen de resultaten van de Europese telersenquête rond fertigatie worden gepresenteerd. Hiervoor zullen in heel Europa workshops worden georganiseerd. Op 15 november 2017 is een workshop gepland in de nieuwe vestiging van Demokwekerij.

Bron: Fertinnowa. Foto: Mario Bentvelsen.

Gerelateerd