Als gevolg van de extreme energieprijzen ziet Floricultura zijn omzet dit jaar met 20% dalen en is het bedrijf daarom genoodzaakt afscheid te nemen van circa honderd arbeidsplaatsen in Nederland. Klanten nemen minder jonge planten af en sommige telers stoppen – al dan niet tijdelijk − of gaan failliet, verklaart woordvoerder Marc Eijsackers.

De Noord-Hollandse veredelaar en kweker van orchideeën en andere tropische planten zet jaarlijks enkele tientallen miljoenen euro’s om. Het bedrijf heeft circa 500 mensen op de loonlijst. De ontslagen vallen bij de vestigingen in Heemskerk en Assendelft. Het bedrijf sluit de kas in Assendelft. Daar gebruikt het bedrijf aardgas. De vestiging in Heemskerk benut een aardwarmtebron en blijft wel operationeel.
Het besluit treft medewerkers op kantoor, maar mogelijk ook van de laboratoria en de kassen. Er zijn met de vakbonden afspraken gemaakt over een sociaal vangnet, met een vrijwillige vertrekregeling als kern. Daarmee zou gedwongen ontslag voor een deel kunnen worden voorkomen. Volgens Eijsackers valt de belangstelling voor de vertrekregeling zeker niet tegen. De reorganisatie moet eind januari zijn afgerond.

Geen toekomstperspectief

Via LinkedIn liet Wilco Verhoeven van het bedrijf Artisan in Nieuwaal, orchideeënteler en tevens klant van Floricultura, weten met ingang van juni 2023 te stoppen met de phalaenopsisteelt. Hij zegt het niet langer verantwoord te vinden door te gaan met de productie en wil de koers van zijn bedrijf aanpassen. “Door de voortdurend veranderende omstandigheden en het gebrek aan een degelijk toekomstperspectief is dit een beslissing die recht doet aan alle betrokkenen binnen en buiten mijn bedrijf. Maar gelukkig heeft de hoge gasprijs ook een positief effect en kan ik dit gebruiken als financieel middel om met een frisse blik naar de toekomst te kijken en te ontdekken wat er nog meer is dan orchideeën. Ik zie dit dan ook als een nieuw ijkpunt in mijn ondernemersreis.”

Europees steunpakket

Het kabinet werkt – na lang dralen – aan een aanvullend steunpakket voor energie-intensieve mkb-bedrijven, zoals bakkers en glastuinders. Dat kondigde staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst Marnix van Rij (CDA) zondag 25 september aan in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Hij gaf aan dat minister Micky Adriaansens (VVD) van Economische Zaken en Klimaat aan een pakket werkt om deze energie-intensieve sectoren, die hun hogere kosten vaak niet kunnen doorberekenen, te ondersteunen. Het pakket moet voor 1 november 2022 in werking treden.
Van Rij erkende dat er voor het grotere mkb, met name energie-intensieve bedrijven, nog onvoldoende compensatiemaatregelen beschikbaar waren. Ook minister Kaag (D66) van Financiën bekende dat het kabinet laat is met ingrijpen. Een aantal EU-lidstaten benut de toegestane staatssteun al maximaal met passende maatregelen voor de stijgende energieprijzen. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie op de interne markt voor Nederlandse telers.

Correctieregeling SDE++

Glastuinbouw Nederland benadrukt dat goede uitvoering van het steunpakket cruciaal is voor het succes. De sector werkt daarom mee aan dit pakket voor een toekomstbestendige en duurzame tuinbouw en het toekomstig concurrentievermogen van de sector, aldus de belangenbehartiger. Het prijsplafond voor huishoudens krijgt veel kritiek, omdat het voor veel mensen te hoog ligt en toch tot een hoge energierekening zal leiden, terwijl grote energiebedrijven hoge winsten opstrijken.
Ook onderzoekt Glastuinbouw Nederland met minister Jetten (D66) voor Klimaat en Energie om op korte termijn een correctieregeling in de SDE++ door te voeren. Deze regeling kan duurzame warmteprojecten in de sector en maatschappij weer uit het slop halen.

Tekst: Mario Bentvelsen