Voorbeschouwing thema Licht Thema Onder Glas augustus: Licht

Aandacht voor belichting, lichthinder, handel in energie en WKK

In het komende nummer van Onder Glas wordt uitgebreid aandacht besteed aan het thema Licht. Onderwerpen als belichting, lichthinder, handel in energie en de toekomst van de WKK komen aan bod. Het betreffende nummer verschijnt op donderdag 14 augustus a.s. De vorige keer dat specifiek aandacht werd besteed aan licht en belichten was in juni 2012. Toen ging slechts één reportage bij een Brabantse teler van glasaardbeien over het gebruik van LED's.

De afgelopen twee jaar zijn er in diverse gewassen en gewasgroepen echter tal van proeven gedaan met LED's. Meerdere van deze onderwerpen worden uitvoerig belicht in de augustus-uitgave van Onder Glas.

Roger Abbenhuijs