Olaf van Kooten Hoogleraar Van Kooten over internationaal ondernemen:

‘Af en toe buffelen in buitenland geeft geen internationalisering’

“Ik vind het interview in Onder Glas maart met de nieuwe directeur Internationaal Agri van de Rabobank bijzonder”, reageert Olaf van Kooten. “Zou het komen doordat Fred van Heyningen geboren en getogen is in het Westland, dat hij zo open en vrij durft te praten?” Van Kooten is dit niet gewend van bankdirecteuren. Waar hij collega Ruud Huirne in zijn Wageningen UR tijd nog openlijk zijn mening hoorde geven, hoorde hij geen vrije uiting van hem sinds hij de Rabo-top heeft bestegen.

“Van Heyningen spreekt met een openheid waarmee de tuinbouw groot is geworden. Dat siert hem”, vindt de professor. “Het is ontroerend en waar dat de NL tuinbouw een grote bijdrage aan de wereldvoedsel voorziening kan leveren. Maar dat vergt wel dat telers bereid moeten zijn naar het buitenland te gaan en daar echte bedrijven vestigen.”
Een twintigtal InHolland studenten is met bedrijfssponsoring naar China gegaan om daar de mogelijkheden voor de tuinbouw te onderzoeken. Dat hebben ze goed gedaan, maar toen ze terug kwamen was er geen bedrijf te vinden dat ook maar enige plannen had om daar iets te gaan doen. Zij gaan vrolijk met bobo's mee op handelsmissie, maar vooral om daar te kijken wat er te halen valt qua markt. Meestal niet om daar iets echt op te bouwen.

“Er wordt bij ons wel eens geschamperd dat de heimwee heftig toeslaat zodra de Westlanders de toren van Wateringen niet meer kunnen zien. Ik denk dat de nieuwe generatie wél oog heeft voor de toekomst die Fred beschrijft, maar de generatie van boven de vijfendertig zal er niet meer aan willen. Eenmaal vrouw en kinderen, dan wordt het lastig om te verkassen”, meent Van Kooten. “Een andere groep zijn de cowboys van het Westland. Jonge heren die vrouw en kinderen thuis laten om enkele keren per jaar in het buitenland zo'n 90 uur per week te gaan buffelen. Dat is mooi, hoewel het meestal dodelijk is voor het gezinsleven, maar het zet niet echt de internationalisering op de kaart.”

Technisch is Van Kooten het eens met Van Heyningen, maar hij vraagt zich af of het Westland de cultuur heeft om echt te internationaliseren. Dat moet hij eerst nog eens zien. Volgens hem is het in Aalsmeer wel gelukt, maar daar voed je de wereld niet mee.
Een paar jaar terug vroeg Rabobank aan Van Kooten zijn visie te geven op het handelen van de bank. Die visie bevatte ongeveer dezelfde kritiek die Van Heyningen nu in het interview ventileerde. “Ik kreeg te horen dat dit niet de bedoeling was en of ik iets anders wilde schrijven. Ik heb maar niet geantwoord.”

Pieternel van Velden