Ketensamenwerking Onder Glas dossier: (keten)samenwerking

Afzet glastuinbouwproducten op belangrijk kruispunt

Met de presentatie van de eerste fase van het rapport van McKinsey, hebben de glasgroentetelers in december huiswerk meegekregen voor de feestdagen. Telers(verenigingen) moeten na informatiebijeenkomsten in Bleiswijk en Asten hun steun geven aan het initiatief, in woord en in geld. Ketendenken en franchise zijn mogelijke pijlers voor de toekomst. Ook de sierteeltsector maakt de balans op. FloraHolland is daarbij de partij bij uitstek om ketenpartijen te verbinden.

Bij elk gepresenteerd plan en elke toekomstvisie voor de glastuinbouw in de afgelopen 15 jaar is ketensamenwerking het kernwoord geweest. Ook nu wordt in beide hoofdsegmenten van de sector primair gedacht aan: het verbinden van schakels, het verkorten van de keten en het verkleinen van de afstand tussen teler en retailer. Het gewicht van de rapporten neemt toe met een gerenommeerd onderzoeksbureau als McKinsey en een zorgvuldig uitgevoerde toekomststrategie van FloraHolland.

Maar het is niet ondenkbaar dat een deel van de sleutel naar succes in de komende decennia ligt in het recente verleden. In november 2010 maakte Onder Glas een editie met Ketensamenwerking als actueel thema. In die editie gaf toenmalige afdelingsdirecteur akker- en tuinbouw Dick Oosthoek van de Rabobank een toelichting op de visie van de bank op de glastuinbouw. Opvallend – of niet – het kernwoord was destijds al franchise. “Ik denk dat producenten nu eindelijk de stap moeten gaan nemen om samen met de retailers schappenplannen te ontwikkelen”, zo stelde Oosthoek ruim 4 jaar geleden. Lees ter inspiratie op de huidige ontwikkelingen het hele interview uit Onder Glas november 2010. Het artikel is hier na te lezen.

Roger Abbenhuijs