Komkommer Teeltadvies komkommer:

Alles doen om ziektedruk naar volgend jaar toe te beperken

De laatste fase van de komkommerteelt is nu bezig. Bij de hogedraad teelt wordt er vanaf eerste week oktober een aanvang gemaakt met de kop eruit halen. Om voldoende sterke uitgroei van vruchten te krijgen is het belangrijk om dit te doen op het moment dat de kop sterk staat. Stel dit eventueel enkele dagen uit of vervroeg dit met enkele dagen om dit op het ideale tijdstip te doen wat betreft grofheid van de kop. Blijf om en om snoeien om een goede uitgroei van vruchten te krijgen.

Bij de traditionele teelten blijft het belangrijk om voldoende groei in het gewas te houden. Gewasbehandelingen zoals bladplukken (indien te vol gewas) het liefst uitvoeren voor 1 oktober. Dit geldt ook voor eventuele gewasbescherming. Dit kost bij de sterk afnemende groeiomstandigheden veel groei. Indien het mogelijk is heeft een ruimte behandeling de voorkeur.

De komende periode worden de schermuren steeds meer. Op veel bedrijven passen telers Het Nieuwe Telen toe om te komen tot energiebesparing. Dat betekent waarschijnlijk meer uren schermen dan men de afgelopen jaren heeft gedaan. Bij sterk afnemend licht en nog veel productie ten opzichte van het gerealiseerde licht, gaan de gewassen snel verouderen (bladvergeling) en ontstaat zwakke dunne groei. Met veel schermen kunnen telers dit proces versnellen door onvoldoende vocht te blijven afvoeren. Zeker bij een 100% gesloten doek ontstaat het risico dat het gewas zich opgesloten voelt.
Een komkommergewas kan in de herfst nog veel vocht produceren. Dit moeten worden afgevoerd door middel van ventilatie. Lukt dit bij 100% gesloten doek onvoldoende, dan is het raadzaam eventueel toch een kier te trekken in het scherm. Temperatuurverschillen in de kas – bij verschil buiten- en binnentemperatuur kleiner dan 10ºC – zal dan wel meevallen.

Problemen met komkommerbontvirus zijn dit jaar op enkele bedrijven meegevallen ten opzichte van voorgaande jaren. Dat komt door een goed uitgevoerd hygiëneprotocol. Toch zijn er ook weer enkele bedrijven die wel veel infectiedruk hebben. Om de problemen naar volgend jaar toe te beperken, zal je er als teler in de huidige teelten alles aan moeten doen om de druk zo laag mogelijk te houden.
Advies is om eventueel nog planten te verwijderen, strenge hygiënemaatregelen te hanteren en de organisatie met betrekking tot arbeid aan te passen.

Peter Schreurs
Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting