Vooruitblik: Bemesting Binnenkort in themanummer Bemesting:

Aparte toediening ijzerchelaat geeft betere resultaten

IJzer is een onmisbaar voedingselement, dat nodig is voor de vorming van bladgroen en zo chlorose voorkomt. Omdat het element normaal niet opgelost blijft – en dan niet beschikbaar is voor de plant – zijn al jaren ijzerchelaten voorhanden. Bij een nieuwe meststof is het ijzer op een andere manier gebonden, namelijk met een combinatie van polyfosfaten. Bij toediening via een aparte bak blijkt het in de praktijk goed te werken, zo is te lezen in Onder Glas van mei.

De nieuwe meststof heeft daarnaast andere effecten, zoals minder bladrand en makkelijker UV-ontsmetting. Recent onderzoek en praktijkervaringen geven vergelijkbare resultaten. In het themanummer Bemesting van Onder Glas komen binnenkort verschillende schakels aan het woord over de nieuwe meststof.
Daarnaast aandacht voor uiteenlopende, actuele ontwikkelingen op gebied van bemesting. De eerstkomende uitgave verschijnt op 13 mei a.s. Vanwege Hemelvaartsdag valt Onder Glas deze maand op woensdag in de bus, in plaats van donderdag.

Roger Abbenhuijs