Dossier: Advisering Onder Glas dossier: Advisering

‘Bedrijfsbeëindiging is niet leuk, maar kan wel beste optie zijn’

Bijna dagelijks maken de landelijke media melding van economisch herstel en het einde van de crisis. Desondanks zijn nog veel glastuinbouwbedrijven verwikkeld in een pittige strijd om te overleven. Alleen structurele veranderingen maken de sector echt gezond, zo lijkt het. Dat de consument meer geld te besteden heeft, betekent allerminst dat de teler ook meer voor zijn producten krijgt. Mede daarom blijven financiering en advisering belangrijke dossiers.

Hoewel teelt en teelttechniek de belangrijkste onderwerpen zijn voor Onder Glas, besteden we jaarlijks ook aandacht aan de financiële aspecten van het vak. Middels thema’s en onderwerpen als: financiering, advisering, marketing, geld en management is in de afgelopen jaren een interessant en veelzijdig dossier opgebouwd, dat middels genoemde zoektermen terug te vinden is op: www.onderglas.nl/digitaal.

Zo publiceerden we in november 2012 een artikel over bedrijfsbeëindiging. Daarin deelde voormalig anthuriumteler René Bekkers zijn ervaringen. Hij biedt zijn kennis en ervaring nu aan om telers in stakingstrajecten te begeleiden. Noodgedwongen bedrijfsbeëindiging is immers een pijnlijk en moeizaam proces, dat veel energie vergt.
Wanneer telers te laat aan de bel trekken bij leveranciers, bank en accountant, wat dikwijls gebeurt, is het tij vaak niet meer te keren. Proactief handelen kan veel problemen voorkomen of verzachten, heeft Bekkers ervaren. Door tijdig in actie te komen en met zijn leveranciers en bank in gesprek te gaan, kon hij zijn bedrijf op verantwoorde wijze staken en de financiële schade voor alle betrokkenen beperken.
Lees hier het hele artikel, dat bijna drie jaar later, helaas nog erg actueel is.

Roger Abbenhuijs