Plukrobot Objectieve kwaliteitsbeoordeling met robots

Beoordeling van uiterlijke kenmerken en innerlijke kwaliteit

Kwaliteitsinspectie is nog vaak afhankelijk van menselijke beoordeling. Wageningen UR Greenvision ontwikkelt tools om beginkwaliteit en verwachte kwaliteitsverloop in de keten te laten beoordelen door robots uitgerust met camera’s en andere sensoren. Op grond daarvan kunnen de juiste logistieke beslissingen worden genomen. “We richten ons zowel op groenten als fruit”, vertelt Rick van de Zedde, senior onderzoeker in het programma Quality Phenomics.

“We zijn gestart met interessante producten: avocado, mango, appel, peer en op termijn tomaat en aardbei. Eigenlijk proberen we met de robot de mens te imiteren. Hij let op uiterlijke kenmerken zoals vorm, kleur en beschadiging. We willen daarnaast ook innerlijke kwaliteit toetsen, bijvoorbeeld Brix-waarde, drogestofgehalte, stevigheid of rijpheid”.
Er staat een heel scala aan technieken ter beschikking: visiontechnieken, spectroscopie, metabolomics, akoestische technieken en modellering. Sommige zijn bedoeld om hele kratten met product snel te beoordelen, anderen om een vrucht in detail te analyseren als steekproef. Momenteel ontwikkelt Wageningen UR een demonstratierobot. “We willen het bedrijfsleven laten zien hoe de stand van de techniek is, met als nadrukkelijk doel dat ze aansluiten en met ons meedenken”, vertelt Van de Zedde.
Zelf denken de onderzoekers aan distributeurs van groente en fruit en aan vruchtbeoordeling bij veredelaars als eerste toepassingen. Maar ook op grote teeltbedrijven kan een objectieve kwaliteitsbeoordeling op den duur door robots worden overgenomen.

Tijs Kierkels