Vahl Bralitz Teler Kees Vahl over duurzame energie Bralitz:

‘Best spannend toen kraan voor het eerst open ging’

In Onder Glas van maart, thema Grensverleggend, vertelde telersfamilie Vahl uit IJsselmuiden uitgebreid over hun nieuwe project in het Duitse Bralitz. De opkomende trend van ‘local for local’ was de aanleiding voor de stap over de grens, de aanwezigheid van duurzame restwarmte de reden om te kiezen voor het stadje bij Berlijn. Tijdens een door Priva georganiseerd seminar over alternatieve energiebronnen, gaf Kees Vahl op 10 juni een presentatie over het project.

Voorafgaand aan de inleiding van Kees Vahl, stelde Feije de Zwart van Wageningen UR Glastuinbouw dat de noodzaak tot gebruik van alternatieve energiebronnen dichterbij is dan we denken. “Daarnaast speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Meer en meer zal in de nabije toekomst gebruik worden gemaakt van restwarmte van derden.”
Een stelling waarin Vahl zich volledig kan vinden. Niet voor niets participeert het komkommerbedrijf op de locatie in de Koekoekspolder in het aardwarmteproject en wordt voor de teelt van komkommer en paprika in Bralitz, tegen de grens met Polen, de warmte gebruikt van de nabij gelegen houtfabriek. “In IJsselmuiden besparen we door het gebruik van aardwarmte 5 miljoen m3 gas per jaar.”
Zoals Vahl in het artikel in Onder Glas ook al benadrukte heeft het vinden van een afzetmarkt de hoogste prioriteit bij het realiseren van een uitbreiding. Vervolgens is de filosofie om een duurzame teeltlocatie te realiseren. Berlijn fungeert voor het groentebedrijf in Bralitz als grote, lokale afzetmarkt. De Duitse buurman, een houtverwerkingsbedrijf, levert de benodigde warmte én de CO2. “Ik was best een beetje bang voor het gebruik van CO2 uit houtverbranding. Via een Duits kennisinstituut hebben we de juiste techniek ontwikkeld. Desondanks was het best spannend toen de kraan voor het eerst open werd gedraaid.”
Kees Vahl ervaart dat de bewoners van Berlijn waarde hechten aan lokaal geteelde producten. Ook de duurzaamheid geeft een meerwaarde aan het product. “Dat resulteert in aanzienlijk hogere prijzen voor onze groenten. Het loopt nu goed.” Genoemde trends zijn volgens Vahl onomkeerbaar. “Op termijn is dit dus de oplossing. Daar moet je nu voor investeren.”

Roger Abbenhuijs