John de Koning Komkommerteler John de Koning over diffuus licht:

‘Bij bewolkt weer liever niets op het kasdek’

In de juni/juli-editie van Onder Glas stonden glas en kasdek centraal. Daarin uitgebreide informatie over de stand van zaken rond diffuus glas, maar ook ervaringen van telers met diffuse coatings. Komkommerteler John de Koning uit Pijnacker erkent de voordelen van diffuus glas. “Zeker in een periode zoals nu met het jonge gewas. Ik kies voor het gebruik van het scherm om het licht diffuus te maken, want bij bewolkt weer ben ik met een coating bang voor lichtverlies.”

Gebruik van het scherm heeft echter ook zijn keerzijde, ervaart De Koning. “Je houdt toch kieren in het scherm en je ziet dat de planten die in die banen staan toch eerder slap worden.” Een gespreide lichtval op het gewas heeft ook zijn voorkeur. “Je probeert voor je planten een optimaal teeltklimaat te creëren, waarbij je extremen zoveel mogelijk wilt voorkomen.”
Maar de huidige keuze van De Koning heeft ook een economische reden. “Coating breng je tijdelijk aan en het moet er ook weer af. Dat is toch een paar centen per vierkante meter. Daar komt bij dat ik in mijn omgeving niet veel praktijkvoorbeelden hoor. Dus ook niet dat het een hogere opbrengst geeft. Ik volg het lopende onderzoek, onder andere van Wageningen UR Glastuinbouw, maar vooralsnog houd ik mijn twijfels of een diffuse coating niet ten koste gaat van de hoeveelheid licht in de kas. Kortom, het blijft een zaak van wikken en wegen.”

Roger Abbenhuijs