Vooruitblik Mexico Binnenkort in themanummer Grensverleggend van Onder Glas

Brede internationale samenwerking glastuinbouw

MexiCultura is een project waarbij overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven in Nederland en Mexico samenwerken met lokale partners om de tuinbouw in dit land verder te professionaliseren. Onder andere Wageningen UR en AVAG zijn hierbij betrokken. Na het in kaart brengen van de Mexicaanse tuinbouw zijn over en weer bezoeken gebracht. Het Nederlandse bedrijfsleven kan een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling, maar moet goed inspelen op de behoefte ter plekke.

In het themanummer Grensverleggend van Onder Glas komen telers aan het woord die hun activiteiten hebben uitgebreid in het buitenland, of op een andere manier hun grenzen hebben verlegd. Veel aandacht ook voor de internationale projecten die het glastuinbouwcluster realiseert in diverse delen van de wereld, zoals MexiCultura.
Twee jaar geleden heeft een groep Nederlandse bedrijven daarvoor het initiatief genomen en met de AVAG, de brancheorganisatie van de Nederlandse kassenbouw- en installatiesector, een stuurgroep opgericht. Nederlandse bedrijven zijn al jaren actief in Mexico, maar binnen dit programma kunnen ze samen, onder één merk, naar buiten treden. De tuinbouwsector kent geen multinationals als bijvoorbeeld Unilever, maar bestaat uit veel MKB-bedrijven. Daarom is het belangrijk dat ze in dit soort projecten samenwerken en dus samen sterk zijn, stelt Harm Maters van AVAG.
Het themanummer Grensverleggend van Onder Glas verschijnt op donderdag 19 maart a.s.

Roger Abbenhuijs