Jan Krekeling Jan Kreling blijft optimistisch

Chrysantenteelt op water in zomer weer moeizaam

In de teeltproef met chrysanten op water bij Kreling Chrysanten in Bruchem doen zich in de zomer weer dezelfde problemen voor als vorig jaar. Er is veel uitval door ziekten in het water, met name Fusarium. Dat is een tegenvaller na goede winter- en voorjaarsteelten. Zie ook Onder Glas Focus maart 2014. "In de winter gaat het best goed, maar in de zomer is het te kwetsbaar. Toch zien we licht aan de horizon", aldus teler Jan Kreling.

Chrysantenteelt op water vormt een aantrekkelijk alternatief voor de huidige grondteelt. De teler kan hiermee de emissies sterk terugdringen. Nog aantrekkelijker is de veel hogere productie per vierkante meter. In de teelten die goed verliepen was dat 20%. "We hebben nu zeven teelten in twee afdelingen achter de rug", vertelt Jan Kreling. "Drie daarvan waren zonder meer goed, twee minder en twee teelten hebben we halverwege gestopt, omdat het geen zin heeft door te gaan als je ziet dat het fout gaat."
Ontsmetting van het water met UV-licht heeft niet de oplossing gebracht. De teler ziet echter nog andere mogelijkheden: "De problemen ontstaan wanneer het warm wordt. Daarom doen we nu een proef met koeling van het water om exact de juiste temperatuur te realiseren. Het lijkt er op dit moment op dat het helpt, maar het is nog te vroeg voor echte conclusies. We hebben veel geleerd; een doorbraak zien we echter nog niet. Maar we gaan fanatiek verder." Lees hier het artikel uit Onder Glas van januari 2014.

Tijs Kierkels