Belichten gerbera Vervolgonderzoek energie gerbera

Combinatie LED-belichting en warmtebesparende maatregelen

Het afgelopen jaar bekeken onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw de mogelijkheden om elektra te besparen in de gerberateelt. Zie pagina 42-43 in Onder Glas augustus 2014. Door toepassing van LED-belichting is 20% besparing op elektra mogelijk, met een productieverlies van minder dan 3% en een extra warmtebehoefte van 9%. Inmiddels zijn de plannen klaar voor een vervolgonderzoek dat in september zal starten, zo laat onderzoeker Frank van der Helm weten.

Er wordt een kas met 100% LED, 50% LED/SON-T en 100% SON-T aangelegd met verschillende verhoudingen rood en blauw. Van der Helm: "In het onderzoek combineren we elektrabesparing door LED-belichting met warmtebesparende maatregelen. Met een transparant energiescherm en ontvochtiging willen we het meergebruik aan warmte omzetten in een besparing. We telen dan niet meer met een minimumbuis, maar stoken alleen op warmtevraag."
In de LED kas houden de onderzoekers een kortere daglengte aan en een iets lagere temperatuur om een generatief gewas te krijgen. Onderzoeker Frank van der Helm: "In de SON-T kas houden we juist een langere daglengte aan, maar bij een fors lagere temperatuur. In deze kas zal veel sneller worden afgeschakeld op instraling om toch 25% te besparen op belichting. Ook zullen we een kleiner vochtdeficit tolereren, de schermen volledig gesloten houden en met ventilationjets ontvochtigen. Deze warmtebesparende maatregelen voeren we in alle kassen uit."

Marleen Arkesteijn