Trips Opmaat naar systeemaanpak in bloemisterij

Complexe bestrijding trips vereist nader onderzoek

De Californische trips is al lange tijd een groot probleem in de sierteelt onder glas. Dit voorjaar is gebleken dat op de meeste bedrijven veel eerder dan voorgaande jaren tripsschade optrad. Naast eerder lijkt de schade ook heftiger te zijn. Duidelijk is dat voor een goede bestrijding stapeling van verschillende maatregelen noodzakelijk is. In het project 'Bouwstenen voor een systeemaanpak voor tripsbestrijding' wordt aan verschillende methoden van bestrijding gewerkt.

De partijen die deelnemen aan het project zijn: Wageningen UR Glastuinbouw, Fytoconsult, Botany, Surfaplus en LTO Glaskracht Nederland. Onderdelen zijn toplagen voor tripspredatoren, selectie en instandhouding roofwantsen, lure & infect, toepassing GNO's en best practices in de geïntegreerde bestrijding. Met name dit laatste vraagt maatwerk per gewas.
Door toepassing van een toplaag in alstroemeria is de bestrijding van trips met Amblyseius cucumeris te verbeteren. In roos kon met een vergelijkbaar systeem tussen substraatmatten de dichtheid van Amblyseius swirskii worden verhoogd. In chrysant blijkt uit een test dat zowel de roofwantsen Orius laevigatus als Orius majusculus zich konden vestigen. Voor vestiging van roofwantsen in potplanten en roos zijn bankerplanten getest. Sierpeper en amaranthus lijken geschikte kandidaten. De ontwikkeling van Orius op deze planten wordt momenteel verder onderzocht.
Binnen het project kijken de onderzoekers of de werking van de schimmel Beauveria bassiana is te verbeteren, enerzijds door te kijken of hulpstoffen een positief effect hebben op de overleving van sporen en anderzijds door tripsen te lokken naar vallen met schimmels. De resultaten zijn echter nog variabel en worden verder onderzocht.
Uiteraard is het ook van belang om resultaten in praktijksituaties te toetsen. Bij spathiphyllum wordt momenteel de bestrijding van trips met GNO's of natuurlijke vijanden vergeleken met een standaard chemische bestrijding. Het onderzoek biedt verschillende aanknopingspunten voor verdere verbetering, maar de bestrijding van trips blijft complex en verder onderzoek is noodzakelijk om tot duurzame methoden van bestrijding te komen. Daarbij blijven goede integreerbare middelen noodzakelijk.

Gerben Messelink
Wageningen UR Glastuinbouw
Helma Verberkt
LTO Glaskracht Nederland