Gerbera Teeltadvies Gerbera

Diffuus glas maakt meer energiebesparing mogelijk bij HNT gerbera

Gerbera is een van de sierteeltgewassen waar al bijna tien jaar onafgebroken onderzoek plaatsvindt naar de toepassing van de principes van Het Nieuwe Telen. Dit is rond 2005 begonnen met het ParapluPlan Gerbera. Daarbij bleek dat vooral het microklimaat maar ook de uitstraling een factor was die de kwaliteit van de bloemen beïnvloedde. Bovendien bleek dat met een betere regeling energie te besparen was, vooral door het eerder en meer sluiten van de energiedoeken.

Vanaf 2009 is er intensief onderzoek gedaan naar andere manieren van ontvochtiging door middel van het inblazen van droge buitenlucht, de toepassing van Nivolatoren (al dan niet in combinatie met Ventilationjets), het veranderen van de ligging van de groeibuizen, enzovoort.
Als wordt teruggekeken naar het energieverbruik begin van dit decennium en tegenwoordig, dan blijkt dat de gerberateelt al enorm veel energie heeft bespaard, zonder daarvoor direct grote investeringen te hebben gedaan. Daarbij moet wel worden gezegd dat de toepassing van de verduisteringsdoeken voor een doorbraak hebben gezorgd in teeltsturing, maar ook wat betreft de kennis over het kasklimaat.
Anno 2015 gebruikt een gemiddelde gerberateler zo’n 1500 MJ per m2, omgerekend is dit ruim 42 m3 aardgas (inclusief de belichting). Begin 2000 bedroeg dit echter al gauw 55-60 m3 gas (destijds werd er nog niet belicht). Dit is een besparing van ongeveer 25%. Het lichtniveau is de laatste jaren sterk gestegen en bedraagt momenteel gemiddeld zo’n 100 µmol.
Een verdere vermindering van het energieverbruik is mogelijk door de toepassing van diffuus glas bij gerbera. Daarbij lopen de Canadese telers voorop. Daar zijn intussen twee projecten gerealiseerd met diffuse bedekking. De voordelen van diffuus glas zijn dat het licht dieper in het gewas dringt, waardoor vooral de onderzijde van de plant makkelijker opwarmt. Hiermee is een verdere besparing op gebruik van buiswarmte mogelijk Bovendien lijkt het dat vooral in de winter meer groeilicht in de kas binnenkomt, waardoor de kas en gewas relatief makkelijk opwarmen, zonder dat hiervoor hoeft te worden gestookt. Voor Nederlandse gerberatelers is dit heel interessant om te volgen. Inmiddels is er ook in Nederland een gerberaproject met diffuus glas waar de sector nog veel van kan leren.

Marco de Groot
FloriConsultGroup