Ondernemingsdossier coaching Pilot Ondernemingsdossier in de glastuinbouwsector

Digitale verbinding tussen onderneming en overheidsinstanties

Steeds dezelfde informatie aanleveren bij verschillende overheden en het moeten voldoen aan ingewikkelde en moeilijk te begrijpen regels, het zijn veel gehoorde klachten van ondernemers in het MKB. Ook in de glastuinbouw bestaan deze irritaties bij ondernemers. Om hier iets aan te doen is het bedrijfsleven samen met de overheid het Ondernemingsdossier gestart. Het is een digitale verbinding tussen de onderneming en de verschillende overheidsinstanties.

Het ondernemingsdossier is van de ondernemer. Hij of zij vult eenmalig de informatie uit de eigen bedrijfsvoering in het digitale dossier in. Vervolgens kan de ondernemer hiermee digitaal vergunningen aanvragen en meldingen doen. Het dossier maakt tevens bestaande regels inzichtelijk door ‘regelhulpen’, die helder aangeven wat een ondernemer moet doen om de regels na te leven. Bovendien ontvangen ondernemers een waarschuwing als ze actie moet ondernemen. Het ondernemingsdossier wordt al in diverse branches gebruikt, zoals in de horecasector.
LTO Glaskracht Nederland is in 2014 een verkenning gestart naar de werking en meerwaarde van een dergelijk dossier. Uit de eerste verkenning bleek dat er voor de ondernemer meerwaarde zit met betrekking tot inzicht, overzicht en structuur in de bedrijfsvoering. Uiteindelijk levert het ook tijdsbesparing op voor de ondernemer.

Na de verkenning is in de loop van 2014 een start gemaakt om het dossier in de basis gereed te maken voor de glastuinbouwsector. Hoofdonderwerpen die daarin zijn opgenomen zijn milieu & water (activiteitenbesluit/AIM), brandveiligheid en arbo. De versie voor de glastuinbouw wordt middels een pilot van een half jaar getest op de meerwaarde voor ondernemers.
De pilot wordt uitgevoerd in de regio Zuid-Holland (Westland, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland) met vijftig ondernemers. Tijdens die pilot monitort LTO Glaskracht de voortgang. Na een half jaar vindt evaluatie van het project plaats en wordt de meerwaarde voor de glastuinbouw definitief vastgesteld. Bij een positieve evaluatie volgt een verdere landelijke uitrol.

Gaby van der Knaap
LTO Glaskracht Nederland