LTO Glaskracht Energie Besparingssysteem Glastuinbouw

Draagvlak vergroten voor behoud lage tarief energiebelasting

Eén van de acties om te komen tot een verdere energiebesparing en verduurzaming is het voorstel voor een Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) door LTO Glaskracht Nederland. De EU heeft weliswaar groen licht gegeven voor het lage tarief energiebelasting in de komende jaren, maar politiek en milieuorganisaties voeren de druk op. Zij willen meer inspanningen op bedrijfsniveau. Daarnaast hangt ook het dossier Kas als Energiebron nauw samen met het EBG.

In 2015 krijgt elk bedrijf een afzonderlijke norm gebaseerd op het eigen gasverbruik in de jaren daarvoor. Vanaf 2016 wordt het werkelijke verbruik elk jaar vergeleken met deze norm, die elk jaar wat daalt. Bedrijven die boven de norm zitten betalen over het verschil een bijdrage die wordt ingezet voor de financiering van Kas als Energiebron.
Het EBG vergroot het draagvlak in politiek en maatschappij voor behoud van het verlaagde tarief energiebelasting. Dit is een belang van ongeveer € 100 miljoen per jaar voor de hele sector. Per bedrijf komt dit al snel op € 25.000 tot maximaal € 65.000.
Tijdens telersbijeenkomsten in mei van dit jaar kwamen veel reacties en werden veel suggesties gegeven. Deze zijn verwerkt in een definitief voorstel richting de aangesloten leden. Het systeem wordt alleen ingevoerd als er groot draagvlak is bij de leden en als dit systeem voor alle glastuinbouwbedrijven in Nederland kan gaan werken. In de september editie van Onder Glas meer over het EBG.

Rob van der Valk
Energiespecialist LTO Glaskracht Nederland