Biologische teelt Van plantmateriaal tot marketing

Fundamentele kennis biologische teelt onder glas gebundeld

Onderzoekers van Wageningen UR Glastuinbouw zijn actief betrokken in het BioGreenhouse project, dat wetenschappers wereldwijd samenbrengt om hun kennis over biologische bedekte teelten te delen. In Izmir, waar in april volgend jaar het derde internationale symposium wordt gehouden, worden de banden met internationale collega’s verder aangehaald. Doel is om de ontbrekende fundamentele kennis in kaart te brengen en bruggen te bouwen.

Naast een wetenschappelijke agenda is er ruimte voor een uitgebreid technisch programma, dat toegankelijk is voor iedereen die actief is in de biologische teelt.
In het wetenschappelijke programma komen onderwerpen als robuust plantmateriaal, bodemvruchtbaarheid, compostkwaliteit, water- en meststoffen management, teeltmanagement, teeltroulatie, ziektebestrijding, energiemanagement, voedselveiligheid, duurzaamheid en marketing aan bod.
Het technische programma staat in het teken van veredeling, productie van gezond zaad, gezond uitgangsmateriaal, kasklimaat, bodem- water- en meststoffenmanagement, compostering, nieuwe biologische meststoffen en biostimulatoren, plantgezondheid, innovatieve systemen, markt, voedselveiligheid, duurzaamheid en keteninnovaties. Tot de deelnemers behoren (tuinbouw)ondernemers, managers, docenten, (overheids)adviseurs, certificerende instellingen en beleidsmakers.

Het derde internationale symposium over bedekte biologische teelten vindt van 11 tot en met 14 april 2016 plaats in Izmir, Turkije. De organisatie is in handen van de Turkse Ege University, Faculty of Agriculture, samen met de International Society for Horticulture Science en de COST Action FA1105 Biogreenhouse. Voor meer informatie: http://www.oghsymposium2016.org.

Pieternel van Velden