Amaryllis Amaryllistelers bezorgd over ziektedruk

Fusarium solani ernstige bedreiging amaryllisteelt

Amaryllistelers bereiden een nieuwe proef voor bij het GreenQ Improvement Centre in Bleiswijk. De bestrijding van Fusarium solani staat daarin centraal. Deze schimmelziekte vormt sinds zes jaar een ernstige bedreiging voor de amaryllisteelt, stellen voorlichter Jan Overkleeft en teler Frans Kouwenhoven. Enkele gevoelige rassen zijn hierdoor al zo goed als verdwenen. Na zes jaar teeltonderzoek is voldoende bewezen dat recirculatie toekomst heeft.

Aanvankelijk vreesden de telers van de begeleidingscommissie dat amaryllis tijdens de teelt stoffen produceert die de plant langzaam vergiftigt. In een substraatteelt met recirculatie blijkt dit niet het geval te zijn.
Veel zorgelijker vinden zij de ontwikkeling van lastig te bestrijden ziektes, zoals bijvoorbeeld Fusarium solani. Commerciële rassen als ‘Cristmas Gift’ en ‘Benfica’ zijn al bijna verdwenen, terwijl het grootste ras ‘Ferrari’ ernstig wordt bedreigd, omdat ze zo gevoelig zijn. Ook Kouwenhoven heeft op zijn bedrijf met lede ogen aan moeten zien hoe bollen van ‘Benfica’ wegvielen. “Ik heb altijd gedacht dat het aan mijn manier van telen lag, maar mijn collega’s hebben er ook veel last van.”
Momenteel doet Wageningen UR Glastuinbouw al kleine, voorbereidende proeven. Daarin worden stoffen gezocht die mogelijk antagonistisch werken of de plant weerbaar maken. De uitkomst ervan wordt meegenomen in de opzet van de nieuwe praktijkproef.
Overkleeft: “Het bestrijdingsmiddelenpakket is dusdanig uitgedund dat we echt geen alternatief hebben om Fusarium te weren. Dus moeten we alle zeilen bijzetten om dit onderzoek uit te voeren. Dat er verschil is in gevoeligheid tussen rassen is bekend, maar het fijne ervan weten we niet. Ook de omvang van het probleem is nog onvoldoende bekend, maar zoals het nu verloopt krijgen we de grootste problemen.”
Of het onderzoek daadwerkelijk doorgaat is afhankelijk van de bereidheid tot financiering door verschillende partijen.

Pieternel van Velden