Veredeling Leren van collega-onderzoekers buiten plantenteelt

Gericht zoeken in het woud van de ‘big data’

Bij de veredeling is het in de eerste plaats belangrijk of bepaalde genen aanwezig zijn. En of die ‘aan’ of ‘uit’ staan. Vervolgens blijkt dat ‘aan’ of ‘uit’ staan ook nog te kunnen overerven. En spelen regeleiwitten en de stofwisseling van de plant een belangrijke rol. Door de vooruitgang in de technologie kan heel veel daarvan worden bepaald. En vervolgens zit je met enorme bergen gegevens: in het Engels sprekend ‘big data’ genoemd.

In principe zou de beschikbare genetische informatie een flink deel van de veld- en kasproeven overbodig kunnen maken. De informatie over het gedrag van het gewas onder verschillende klimaatomstandigheden (als voorbeeld) zit al in de data verscholen. Maar hoe haal je die eruit? Dat is op het moment een belangrijke bottleneck in veredelingsonderzoek.
Een internationaal veld van wetenschappers buigt zich begin september op het congres Eucarpia Biometrics in Wageningen over deze vraag. “Deze uitdaging gaat over alle gewassen heen. Het gaat om de onderzoeksmethodiek en de inzet van wiskundige modellen”, vertelt Marcos Malosetti, wiskundige bij de Plant Sciences Group van Wageningen UR. “Het zijn vragen waar niet alleen de plantenveredeling mee worstelt, maar ook de dierlijke en menselijke genetica. Tijdens het congres leveren ook onderzoekers op die terreinen hun bijdrage.”
De bepalingsmethoden die voor de enorme hoeveelheid data zorgen, gecombineerd met de sterk gestegen rekencapaciteit van computers, vergt dat onderzoekers bij de opzet van hun experimenten alvast rekening moeten houden met de data-analyse. De organisatoren van het congres verwachten dat op dat terrein veel te leren valt van collega-onderzoekers buiten de plantenteelt.

Tijs Kierkels