Carolien Zijlstra Onderzoeksprogramma 'Gezonde Kas'

Gewasbescherming met de allermodernste technieken

Hoe hou je in een grote, moderne kas de gezondheid van het gewas op peil, zonder dat dit enorm veel uren aan controle kost? En hoe grijp je op het juiste moment in, liefst als er aan het gewas nog niets te zien valt? Het onderzoeksprogramma 'Gezonde Kas' heeft de afgelopen vier jaar een nieuw gewasbeschermingssysteem ontwikkeld, bestaande uit een volledig nieuw systeem van processtappen. Op 1 en 2 oktober a.s. wordt het gepresenteerd.

"Bij elke stap maken we gebruik van de nieuwste technieken", vertelt projectleider Carolien Zijlstra van Wageningen UR. De eerste stap is een goede ingangscontrole op belagers: gewasmonsters worden getest met DNA-toetsen en de omgeving (lucht, water, substraat) wordt gescreend. "Bij de tweede stap, monitoring, streven we ernaar ziekten aan te tonen voordat ze voor het blote oog zichtbaar zijn. In een vroegtijdig stadium kun je het dan vaak nog met biologische middelen of teeltmaatregelen oplossen", vertelt Zijlstra.
De ingezette technologie daarbij bestaat onder andere uit fluorescentiecamera, DNA-technieken en spectraalanalyse. De derde stap is interpretatie van de data en advies aan de teler. Die kan dan heel gericht maatregelen nemen, bijvoorbeeld met sensorgestuurde precisie-spuitrobots, die alleen waar het echt nodig is middelen verspuiten.
Op 1 en 2 oktober vinden live-demonstraties en presentaties plaats op het proefstation in het Duitse Straelen (10 kilometer vanaf Venlo). Die zijn speciaal gericht op belangstellende telers. Zie www.gezondekas.eu. Gezonde Kas is een Nederlands-Duits programma dat wordt betaald uit Europese Interreggelden.

Tijs Kierkels