Groenteconsumptie ‘Nadenken over nieuw beleid en gerichte acties’

Groente-TOP maakt werk van consumptiebevordering

Op dinsdag 5 april ontving Koppert Cress in Monster op de daar gehouden Groente-TOP tientallen sleutelfiguren die de consumptie van groenten en fruit structureel willen verhogen. Het besloten evenement werd georganiseerd door Stichting Food for a better Lifestyle, een samenwerkingsverband van Erasmus MC/Platform Gezonde Voeding 0-4 jarigen, GroentenFruit Huis en Koppert Cress, als vervolg op het succesvolle Groentecongres van vorig jaar.

Daar werd in 2015 een brug geslagen tussen voedingstuinbouw en gezondheidszorg. Deze brug heeft voldoende draagkracht voor continuïteit en verbreding, stelden de organisatoren destijds vast. “Een belangrijke functie van deze evenementen is het samenbrengen van partijen die de consumptie van verse groenten en fruit willen bevorderen”, licht Annemarie Borgdorff van GroentenFruit Huis toe. “Die vind je binnen en buiten de sector. Door met elkaar in gesprek te gaan en kennis en ideeën uit te wisselen, ontstaan er op allerlei niveaus nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven.”
De projectcoördinator Voeding en Gezondheid spreekt van een geslaagde Groente-TOP, waaraan ongeveer 70 kopstukken uit de agrarische en medische sectoren deelnamen. “Vanuit deze samenwerking moeten er ook cross-overs ontstaan met andere sectoren, zoals sport en onderwijs”, vervolgt zij. “Daarbij mikken we zowel op de korte als op de lange termijn. Er worden bijvoorbeeld nieuwe concepten en ideeën gepresenteerd en besproken. En er wordt nagedacht over nieuw beleid, waarbinnen gerichte acties vorm kunnen krijgen. Want uiteindelijk draait het toch om actie.”

Ook telers en groothandelaren denken en doen enthousiast mee. Borgdorff noemt onder andere De Bonen Brigade van Van Oers, dat bonen hip moet maken bij kinderen, Good Food, Healthy Snacking van telersvereniging Van Nature, Love my salad van Rijk Zwaan (wereldwijd) en internetvraagbaak Veggipedia, waarvan ook een app beschikbaar is voor smartphones. “Veggipedia bevat al veel functionaliteiten en is nog verder uit te bouwen”, zegt de projectcoördinator. “Andere acties die naar aanleiding van de TOP van de grond komen, geven weer input voor het Groentecongres van 2017.”

Jan van Staalduinen