Komkommer Teeltadvies komkommer:

Het blijft zaak om voldoende plantbelasting te houden

Afgelopen weken is er door de extreme hagelbuien in het zuiden van het land veel gewijzigd in het komkommerareaal. Daardoor is er ongeveer 10% minder in productie dan vooraf geraamd. Ondertussen zijn er al enkele bedrijven die een herfstteelt hebben geplant, terwijl die normaal een andere teelt hebben staan. Problemen in de huidige teelt of speculeren op goede komkommerprijzen hebben telers doen besluiten om – eventueel tijdelijk – over te schakelen op komkommer.

Verder zijn er teeltbedrijven die hebben besloten om de huidige tweede teelt te laten staan, hopend op goede prijzen in augustus/september. Bij deze bedrijven zal de teelt hierdoor extreem langer worden dan de bedoeling was.
Het is zaak om een goede kwaliteit te blijven oogsten in combinatie met een voldoende hoog productieniveau. Vochtige omstandigheden in augustus en ook te hoge temperaturen ten opzichte van het licht, hebben vaak tot gevolg dat de gewassen uit balans raken. De gewassen groeien te vol met als gevolg onvoldoende licht op de vruchten. Het blijft zaak om voldoende plantbelasting te houden en sliertige rankgroei te voorkomen.
Enkele toepasbare klimaat- en teeltmaatregelen zijn:

  • Blijf het gewas open houden door voldoende blad te plukken en ranken kort te houden.
  • Creëer geen zwakke opbouw van gewassen door te (veel) schermen en/of de dakberegening te veel toe te passen.
  • Voeding eventueel aanpassen bij een sliertige groei en een zwakke aanleg door de NO3-gift te verminderen door bijvoorbeeld calcium- of kaliumchloride mee te geven of de SO4-gift te verhogen. Geef voor de kleur van de vruchten ook een voldoende hoge EC en kalium/magnesium mee.

De afgelopen weken zijn telers – mede door het slechte, regenachtige weer – in sommige delen van het land geconfronteerd met meer aantasting van Mycosphaerella in de vruchten dan voorgaande jaren. De verschillen tussen de bedrijven, door rassenkeuze, klimaat, watergift enzovoort, zijn ook nu weer groot. Om problemen in de volgende teelt te voorkomen, door de hoge sporendruk van Mycosphaerella, is toepassing van waterstofperoxide in de teeltwisseling aan te bevelen.

Bij de hogedraad teelten, die vroeg geplant zijn en daardoor te dicht staan, (3-3,4 stengels/m2) komen telers de komende weken voor de beslissing te staan wanneer te gaan toppen en teruggaan in het aantal stengels naar bijvoorbeeld 2,25/m2. Mijn advies is om tijdig een planning te maken op basis van licht zodat een systeem aan kan worden gehouden, waardoor er niet te veel vruchten/m2 komen te hangen. Belangrijk is wel te werken naar een sterke scheut en kopgroei op het moment van toppen. Voor de komende herfstteelten is het zaak een goed gewasbeschermingsschema aan te houden in de eerste 9 tot 12 dagen na het planten om Pythium tegen te gaan. De druk wordt vaak bij iedere teelt groter.
Zorg verder voor een stevige celopbouw (energie, EC voldoende hoog) om verder in het najaar geen problemen te krijgen met uitval door Botrytis.

Peter Schreurs
Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting