Gerbera Systeembenadering als basis voor vergroening

Hoe groen is de glastuinbouw in 2020?

Hoe groen is de glastuinbouw over vier jaar? Die vraag staat centraal tijdens het PlantgezondheidEvent op donderdag 10 maart. Tijdens de bijeenkomst, georganiseerd door LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw, worden niet alleen de mogelijkheden en kansen van vergroening besproken maar ook de voorwaarden om dit te bereiken. Diverse bedrijven en instanties lichten in pitches toe wat hun visie en bijdrage is om deze vergroening te bereiken.

Daarnaast worden telers in korte posterpresentaties en interactieve workshops bijgepraat over recente onderzoeksresultaten en praktijkvoorbeelden die de sector verder op weg helpen naar een duurzame glastuinbouw.
In een van de workshops staat de systeembenadering centraal. De glastuinbouw loopt voorop in de geïntegreerde gewasbescherming, ofwel IPM (Integrated Pest Management). Dit is een complex systeem van het toepassen van preventieve maatregelen. Hieronder vallen: weerbare gewassen, niet-chemische maatregelen op basis van monitoring en het inzetten van biologie en gewasbescherming waarbij emissie naar het milieu zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Het IPM systeem is echter nog niet sluitend en is niet zonder risico voor de ondernemer. Daar waar een ziekte of plaag uit de hand loopt, moet corrigeren mogelijk zijn om de oogstzekerheid en de kwaliteit te borgen. Met de beschikbaarheid van de juiste correctiemiddelen om in te kunnen grijpen, durft de teler meer teeltrisico te nemen en grijpt hij juist minder snel naar gewasbeschermingsmiddelen. Een goed IPM systeem met voldoende correctiemogelijkheden leidt dus sneller tot een duurzame teelt. De vraag is echter of het mogelijk is om zo’n systeembenadering op te nemen in het toelatingsproces van middelen.
Bekijk hier het volledige programma van het PlantgezondheidEvent.

Amy Damen
LTO Glaskracht Nederland