Teeltadvies Gerbera Teeltadvies Gerbera:

Hogere splitsing door kortere daglengte en hogere temperatuur

Door een koel maar zonnig voorjaar zien we in de gerberateelt dit jaar dat de productie weliswaar wat later en trager echt op gang is gekomen, maar dat vooral de kwaliteit van de bloemen bijzonder goed te noemen is. Mede door een iets lagere teelttemperatuur, maar vooral door hogere CO2-concentraties overdag in de kas, zien we dat de gewassen de extra suikers vooral in het steelgewicht stoppen. Wat zijn daar de consequenties van in de rest van het seizoen?

In onze adviezen wijzen wij telers erop dat de zware stelen erop duiden dat enerzijds de uitgroeiduur wat korter zou mogen zijn, maar dat anderzijds de splitsing van scheuten en bloemknoppen niet optimaal verloopt. Immers bij meer licht en meer CO2 zou een hogere etmaaltemperatuur mogen worden aangehouden. Telers zijn echter bevreesd dat dit ten koste gaat van splitsing en op lange termijn van de productie.
Een hogere splitsing is bij gerbera te realiseren door een kortere daglengte in combinatie met een hogere etmaaltemperatuur. Niet bekend is echter waar nu het optimum ligt voor beide. In de praktijk bestaat de neiging vooral de nachttemperatuur laag te houden voor maximale knopaanleg. Een hogere nachttemperatuur is energetisch het beste stuurmiddel om een hogere etmaaltemperatuur te realiseren. Mogelijk moet dit dan gepaard gaan met een kortere dag om de knopaanleg niet te vertragen.
Dit dilemma speelt eigenlijk al heel het voorjaar. Waar doen we goed aan: kortere daglengte (dus minder PAR-som), maar hogere etmaal of juist andersom. Het laat zien dat de gerberateelt nog verder kan en moet worden geoptimaliseerd.

Marco de Groot
FloriConsultGroup