Bart van den Belt Seminar Samenwerken sleutel tot succes:

‘Kennis moet je delen; volgers halen je nooit in’

Tijdens Tuinbouw Relatiedagen Venray werd op dinsdag 24 november voor de derde keer een seminar georganiseerd door glastuinbouwgebied Californië, Gipmans, Grodan, Mertens en Maurice Kassenbouw. Onder de titel ‘Samenwerken sleutel tot succes’ schotelde businesscoach Bart van den Belt het geselecteerde publiek een interactieve presentatie voor met verfrissende inzichten. “Als je binnen je organisatie wilt vernieuwen, dan is verandering een voorwaarde.”

Einstein zei het lang geleden al: ‘Resultaat verandert of verbetert niet als je je werkwijze niet aanpast.’ Volgens Van den Belt zijn vertrouwen, kennis delen en communicatie belangrijke voorwaarden voor een succesvol veranderingstraject. De definitie van vernieuwing is naar zijn mening de combinatie van motivatie en mogelijkheid. Daarbij draait het om het samen brengen van de juiste mensen, gezamenlijk het doel bepalen, het bundelen van kennis, vaardigheden en talenten, de bereidheid om te investeren en een heldere focus richting het einddoel.
De grootste fout die mensen of bedrijven volgens de businesscoach kunnen maken, is dat ze bang zijn om hun kennis te delen. “Die angst wordt ingegeven door het risico van navolging, maar volgers halen je nooit in.”
De deelnemende telers aan het seminar werden ook daadwerkelijk tot actie aangezet. In rap tempo moesten groepsgewijs nieuwe producten of concepten worden bedacht. Van den Belt benadrukte het belang van een gedetailleerde concept creatie, oftewel duidelijke omschrijving van de initiatiefase, de definitie-, ontwikkelings-, realisatie- en lanceerfase. Ook het formuleren van de ‘do’s en don’ts’ voor de betrokken partijen is een essentiële voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. Of het ter plekke bedachte ‘local for local concept’ van glasgroenten voor sportkantines, met inzet van lokale helden en een aansprekende ambassadeur, ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd moet de toekomst uitwijzen

Roger Abbenhuijs