Vooruitblik: Glas Binnenkort in themanummer Glas

Keuze juiste glassoort vereist gedegen voorbereiding

Om tot een juiste glaskeuze te komen moeten telers hun wensen goed op een rij zetten en een aantal glasmonsters bovendien op alle relevante aspecten objectief laten doormeten. Dat advies geven specialisten van Wageningen UR Glastuinbouw in de komende editie van Onder Glas. Het belang van een goede en voldoende omvangrijke steekproef wordt vaak zwaar onderschat. Ook het condensatiegedrag verdient aandacht. Hierover worden binnenkort kersverse onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Thema van de juni-editie van Onder Glas is Glas. Maar daarin komen ook specifieke onderwerpen aan bod die boven of onder het kasdek spelen, zoals coating en schermen. Inspelend op de actuele ontwikkelingen loopt diffuus glas als rode draad door de nieuwe editie heen. Naast het bovengenoemde achtergrondartikel, komen onder meer telers aan het woord over hun eerste ervaringen met diffuus glas en over de beweegredenen achter die gerichte keuze.
Het themanummer Glas ligt op donderdag 18 juni in de bus.

Roger Abbenhuijs