David van Tuijl Sturen op plantdichtheid en teeltsnelheid

Keuze voor hoogdoorlatend diffuus glas pakt positief uit

Darolin koos eind vorig jaar als eerste chrysantenbedrijf voor hoogdoorlatend diffuus glas. Een beetje een sprong in het diepe, want behalve aan praktijkervaring ontbrak het aan onderzoeksgegevens. Het is een goede keuze geweest, vindt David van Tuijl nu. “De verwachting van 5% meer groei komt nog steeds uit. Als we opnieuw zouden moeten beslissen, zouden we het weer doen. Twee collega’s hebben inmiddels ook voor dit glas gekozen”, zegt hij.

Ze hebben nog geen volledig jaar gedraaid in de nieuwe kas in Zuilichem, maar het beeld is nu wel veel duidelijker dan toen hun verhaal in Onder Glas verscheen. Van Tuijl schrijft de meerproductie vooral toe aan de hoogdoorlatendheid van het AR-gecoate low-iron glas en niet zozeer aan de diffusiteit. Die is met 50% haze relatief laag. “Wel zagen we een iets intensere kleur bij soorten die normaal bij veel licht flets worden, omdat ze dan te veel opwarmen. Die betere kleur kun je wel aan het diffuse glas toeschrijven”, denkt hij.
Een onvoorzien effect was dat jonge planten (2 à 3 weken) onder open luchtramen gemakkelijk bladverbranding vertonen. “Dat zie je normaal niet. Door de luchtramen krijgen ze rechtstreeks licht en het diffuus verspreide licht telt daarbij op. Je komt dan uit op meer dan 100% daglicht en daar blijken ze niet tegen te kunnen.”
De oplossing is gevonden door het doek tijdens piekmomenten 10-20% dicht te trekken. Je krijgt dan geen schaduwbanen omdat het diffuse licht verspreidt en het dempt wel genoeg af.
Het eerste jaar hebben ze de teelt niet drastisch aangepast. Van Tuijl ziet wel mogelijkheden om die meer te optimaliseren onder de nieuwe omstandigheden. “We hebben twee knoppen om aan te draaien: de plantdichtheid en de teeltsnelheid. Die gaan we allebei inzetten.”

Tijs Kierkels