Hein van Wordragen Chrysantenteler Hein van Wordragen:

‘Keuze voor nieuw soort compost pakt goed uit’

Chrysantenteler Hein van Wordragen in Bruchem heeft zijn bodem verbeterd met een mengsel van perliet en houtcompost. De eerste component zorgt voor luchtigheid, de tweede ook maar is tevens goed voor de opbouw van een nuttig bodemleven. In Onder Glas van augustus 2015 vertelde hij over zijn motivatie voor deze keuze, maar toen was hij pas net bezig om de eerste kappen in te rijden. Nu is hij de hele kas rond geweest. “Het loopt naar tevredenheid”, is zijn conclusie.

Voorheen bestond dit mengsel niet. In overleg met leverancier Den Ouden Groenrecycling is het speciaal voor hem samengesteld en getooid met de naam Vulkacompost. Het was een (beredeneerde) gok hoe de verhouding tussen perliet en houtcompost moest zijn. In overleg is gekozen voor 1:2. “Daar heb ik geen spijt van; het pakt goed uit”, vertelt hij. “Het is natuurlijk altijd moeilijk te beoordelen wat het effect is op het bodemleven, maar de gewasbescherming verloopt zonder problemen. Dus dan zal het bodemleven wel in orde zijn.”
Ook de beoogde luchtigheid van de grond is oké. Door de toegenomen ziekteproblematiek in de sector – zoals trips en aaltjes – is Van Wordragen overgegaan op twee keer stomen per jaar. “Ondanks de bodemverbetering met het compostmengsel is het niet verantwoord daarin terug te gaan. In de warme bodem, na het stomen, nestelt zich toch weer vrij gemakkelijk een goed bodemleven. Ik denk dat de houtcompost daarbij zo’n 2-3 jaar nuttig uitpakt.”.

Tijs Kierkels