Gewasverdamping Teeltadvies: Gewasverdamping

‘Key factor’ voor stevigheid en houdbaarheid gewassen

De komende drie maanden zijn de donkerste van het jaar, met daarbij relatief lage buiten temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Mooi open, helder, vriezend weer lijkt steeds minder vaak voor te komen en ook in 2016 ligt een Elfstedentocht niet in de lijn der verwachtingen. Een Hollandse winter is meer vochtig dan echt koud en dit heeft teelttechnische consequenties. De achilleshiel in het groeiproces bij veel teelten in deze periode is voldoende gewasverdamping.

Weinig licht van buiten en weinig luchtuitwisseling middels ventilatie geven gemakkelijk een klimaat waarbij de plant onvoldoende kan verdampen. Verdamping is belangrijk voor aanvoer van nutriënten en transport van assimilaten. Ook voor stevigheid en houdbaarheid van gewassen en producten is verdamping een ‘key factor’. Vooral gedurende de dagperiode, als onder invloed van meer of minder licht het gewas actief is en verdampt, moet er ook voldoende vocht worden afgevoerd om het groeiproces optimaal te laten verlopen. Ook zaken als bloem- en stuifmeelkwaliteit en knopvorming bij sierteeltgewassen hebben een behoorlijke relatie met voldoende gewasverdamping.
Dus zaken als voldoende minimumbuis voeren en voldoende vocht afvoeren middels ventilatie zijn zaken die extra aandacht vragen de komende periode. Een aantal van deze maatregelen kost energie en geld, maar de kuub gas die noodzakelijk is voor de teelt en toch wordt bespaard, is meestal de duurste.

Peter Klapwijk
Adviseur 2harvest