Nancy & Jantineke Onderzoek Wageningen UR Glastuinbouw paprika

Kleine stappen vooruit in de strijd tegen Fusarium

In de strijd tegen Fusarium in de vruchten van paprika’s deden Jantineke Hofland-Zijlstra en haar collega Nancy Beerens van Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk dit jaar proeven met verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Een biologische product in ontwikkeling lijkt goede perspectieven te bieden voor vermindering van vruchtaantasting. In Onder Glas van februari staat een update van het brede onderzoek naar vruchtrot in paprika.

De onderzoeksters deden een screening met chemische en alternatieve middelen met een contactwerking op jonge, geplukte gewasscheuten met bloemen, gevolgd door een kasproef met jonge planten. In de kasproef met jonge planten hebben zij acht middelen getest op hun preventieve systemische werking. Daarna hebben ze aanvullend ruimtebehandelingen gedaan met experimentele oxidatieve producten met contactwerking. Eén van de experimentele biologische middelen verminderde de vruchtaantasting met 60% ten opzichte van de controleplanten. Bij het experimentele oxidatieve product was er afhankelijk van de concentratie alleen een effectieve werking als dit snel - binnen drie uur - na de besmetting met sporen werd toegepast.

Opvallend veel vruchtjes vielen af in de kasproef die in het najaar werd uitgevoerd en het infectieniveau lag meer dan de helft lager ten opzichte van de test met jonge bloemscheuten, die in het voorjaar werd uitgevoerd. De onderlinge verschillen tussen de behandelingen waren hierdoor gering. Van de middelen die natuurlijke afweerstoffen in de plant versterken is nog geen directe vermindering van Fusarium druk in de bloemen gevonden. Hooguit de behandeling met zwavelzure ammoniak leek een lichte vermindering te geven ten opzichte van de meest aangetaste behandeling met een chemisch, experimenteel product. In deze proef met hoge infectiedruk, die direct op de bloemen werd aangebracht, werd een relatie gevonden tussen een lage vruchtaantasting en hoge productie van nectar in de bloemen. Bij vervolgonderzoek zullen testcondities met natuurlijke besmettingsniveaus belangrijk zijn om nog beter zicht te krijgen op doorontwikkeling van producten om bloeminfectie van Fusarium te voorkomen.

Pieternel van Velden