Teeltadvies Tomaat Teeltadvies Tomaat:

LED-belichting biedt profijt en perspectief, zeker in winterperiode

Bij de proef met 100% LED-belichting en watergeefstrategieën bij het GreenQ Improvement Centre zijn we inmiddels halverwege het tweede jaar. De eerste resultaten zijn zeker hoopgevend. Zowel de betrokken proefnemers als de telers zijn tevreden over de productie en de gewasstand. Er is al behoorlijk bespaard op watergift, de kwaliteit van de vruchten (Komeett) is prima en met zekerheid kunnen we stellen dat de LED’s grote potentie hebben in de winterproductie.

In de komende juni uitgave van Onder Glas wordt uitgebreid stilgestaan bij de resultaten tot dusver. Daarop vooruitlopend kunnen we stellen dat het een erg goed gewas is. Het is echter zwaar belast geweest, waardoor de planten nu moeite moeten doen om groei te houden. Het gewas is altijd ingedraaid en dat geeft bij de belichte rassen vaak wat groeiverlies gedurende het seizoen. Maar gezien de productieprestaties in de afgelopen maanden is dat ook niet gek. Door nu over te stappen op clippen proberen we de groei erin te houden.
Om het gewas ’s ochtends actief te maken wordt er met de tussen LED’s nog een paar uur belicht in het gewas, als alternatief voor het inzetten van de minimumbuis. Op donkere dagen blijft de LED-belichting gewoon branden. Uit ervaring met LED’s blijkt dat de tomatensector, maar ook andere teelten, zeker in de winter veel profijt kunnen hebben van deze vorm van belichting. Het gewas is gezonder en blijft langer doorgroeien. Dat geeft een duidelijke plus in de winter ten opzichte van SON-T. Zeker bij lagere elektriciteitsprijzen is dit een zeer interessante optie voor een rendabele productie van kwaliteitstomaten in de winter.

Willem Valstar
StarGrow Consultancy