LED-verlichting Hoogleraar Tuinbouw professor Leo Marcelis

‘LED-verlichting kan energieverbruik sterk terugdringen’

Afgezien van het energieverbruik, waar nog veel te winnen valt, loopt de Nederlandse glastuinbouw vooruit op de rest van de wereld. De kwaliteit is hoog en het gebruik van water en pesticiden is nergens zo laag. Toch blijft de vraag naar innovaties, duurzame productie, naar gezonde groente, gezond fruit en mooie bloemen van hoge kwaliteit onverminderd hoog. Een van de innovaties die zoden aan de dijk zet is de invoering van LED-verlichting in de glastuinbouw.

Dat zei prof. Leo Marcelis donderdag 30 oktober bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar Tuinbouw en productfysiologie aan Wageningen University. De sector zal duurzamer moeten worden en willen bijdragen aan het voeden van de wereldbevolking via gezonde producten van hoge kwaliteit, aldus Marcelis in zijn inaugurele rede ‘Horticultural Science in the Spotlight. Exploring and exploiting the physiology of plants’.

Op het energieverbruik na, is de Nederlandse glastuinbouw zeer efficiënt, aldus Marcelis. De productie is extreem hoog, de meeste ziekten en plagen worden biologisch onder de duim gehouden en water en voedingsstoffen worden grotendeels hergebruikt. Zo kost het produceren van een kilo tomaten in de Nederlandse kas 15 liter water, tegenover 60 liter water in de vollegrond in het Middellandse-Zeegebied.
“Helaas is het energieverbruik in de Nederlandse glastuinbouw nog erg hoog. Die is verantwoordelijk voor 10 procent van het nationale gasverbruik. Tussen 15 en 30 procent van de kosten van een teeltbedrijf gaat op aan energie. Daarom steekt de sector veel inspanning in energiebesparing. Qua energieverbruik is het opwekken van warmte niet de bottleneck. De zwakte zit in de energie die nodig is voor verlichting. En licht is de drijvende kracht achter de groei van planten.” Marcelis zet met zijn groep sterk in op het gebruik van LED-verlichting in de glastuinbouw. Hij schat in dat met slim gebruik van LED’s de energiebesparing kan oplopen tot 50%.
Volgens Marcelis heeft het gebruik van LED’s nog andere voordelen die de huidige lichtbronnen – hogedruk natrium lampen – niet hebben, zoals het kunnen bijsturen met de kleur van het licht, de opstelling van de lichtbron ten opzichte van de plant of de intensiteit van het licht. “Zo kan de verlichting veel efficiënter worden gebruikt, ten gunste van een nog betere groei van de plant en hogere kwaliteit van het product.”