Belichting Onder Glas dossier: Belichting

LED’s aan de basis van ‘vertical farming’

De tweede editie van de GreenTech in Amsterdam werd vorige maand niet massaal bezocht door Nederlandse telers. Buitenlandse bezoekers weten het evenement echter wel te waarderen, mede vanwege het brede aanbod aan presentaties. De meeste aandacht ging uit naar de ontwikkelingen op gebied van vertical farming: een uitgebreid seminar, een apart paviljoen en diverse standhouders die inspelen op de nieuwe hype. Of wordt het mondiaal toch het teeltsysteem van de toekomst?

Het zijn de snelle ontwikkelingen op gebied van LED’s die de basis vormen van diverse verticale teeltprojecten. Een glasheldere definitie voor de nieuwe teeltwijze is nog niet gevonden, maar bij teelt in lagen is gericht LED-licht onontbeerlijk. De steeds bredere toepassingen van deze lampen in de glastuinbouw zijn de afgelopen drie jaar door Onder Glas van dichtbij gevolgd. In de jaarlijkse themanummers over Belichting is die opmars duidelijk zichtbaar.
In sommige gevallen werd daarbij ook de link gelegd naar een toekomstgerichte verticale teeltwijze. Neem de reportage over Koppert Cress uit Onder Glas van augustus 2014. Daarin presenteerde Rob Baan een nieuw concept klimaatkast met LED-licht voor restaurants en groothandels, die zelf hun cressen willen opkweken en/of langer in optimale conditie willen houden. In 2008 werd op het bedrijf al een proefopstelling gemaakt met LED’s voor een meerlagenteelt. De lichtinstallatie was zo uitgevoerd dat het bedrijf met het rode en blauwe licht kon variëren. Dit omdat de benodigde verhouding tussen deze lichtkleuren destijds niet bekend was. Voordeel van de korte teelt van microgroenten was en is dat na drie weken bekend is of iets werkt of niet.

Roger Abbenhuijs