Teeltadvies komkommer Teeltadvies komkommerteelt

Lichter oogsten om balans en groeikracht in de plant te houden

Bij hogedraadteelt komkommer zien we dit jaar weer iets uitbreiding van het areaal. Het probleem van de afgelopen jaren was vaak het evenwicht zoeken tussen productie en het gemiddeld vruchtgewicht. Teveel vruchten aanhouden leidt tot het stapelen van vruchten (> 24-30 vr/m2) in de komende weken. Sommige telers hebben bij het opstellen van het teeltplan hier op ingespeeld door in 2 fases naar 3 stengels/m2 te gaan. In week 8/9 naar 2,25 en in week 11/12 naar 3 stengels /m2.

Door de tegenvallende lichtniveaus zien we toch vaak weer te veel vruchten per m2 hangen. Er zijn dan meer vruchten aangehouden dan er zijn geoogst. Er is in dit geval vaak maar één remedie en dat is lichter oogsten om balans en groeikracht in de plant te houden. De kop zal immers voldoende sterk moeten blijven.
Ligt de groeibuis bij de oogstbare komkommers, dan deze buis toepassen met maximum van 45-55°C afhankelijk van de kracht van het gewas en in de avonduren enkele uren minder tot niet toepassen. Hier is dan ook energiebesparing mee te realiseren. Door het vochtige weer en nog lage temperaturen zien we dat in alle teelten wel iets (tot veel) broei aanwezig is. Bij de hogedraad zelfs broeikoppen. Dit is sterk rasafhankelijk, maar ook klimaatsturing moet dan worden aangepast. Afvoeren van vocht blijft immers noodzakelijk. Toepassing van metingen zoals AV en VPD kan een toegevoegde waarde zijn in de sturing van het klimaat.

Bij broeikoppen blijft het zaak om het klimaat aan te passen. Er moet meer vocht worden afgevoerd in de avonduren bij het dichtgaan van het schermdoek (de nachten kunnen immers qua temperatuur nog laag zijn) en in de ochtenduren. Werken met kieren leidt vaak tot temperatuurverschillen, maar in de avonduren en in de morgen, als er nog straling is, kan deze methode werken. Overige uren eventueel luchten boven het scherm.
Mycosphaerella kan de komende weken met heldere nachten en veel vocht weer een probleem worden in alle komkommer teeltsystemen. Advies is vocht afvoeren door middel van luchten en condensatie. Bij heldere nachten opletten voor te lage planttemperaturen in de avond en ochtend; scherm eventueel eerder dicht en later openen en zorgen voor vochtafvoer door te luchten boven het scherm in combinatie met eventueel een kier in het scherm.

Peter Schreurs
Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting