Dossier HNT Onder Glas dossier: Het Nieuwe Telen

‘Luchtvochtigheid beter beheersbaar met luchtslurf boven gewas’

Twee onderwerpen domineerden de afgelopen weken onder meer de glastuinbouwactualiteit: de nieuwbouw van chrysantenteeltbedrijf Arcadia en de publicatie van het handboek Basisprincipes van Het Nieuwe Telen. Wie op de website van Onder Glas beide onderwerpen invoert als zoekopdracht, komt terecht bij een artikel uit maart 2013; een van de vele themanummers over Het Nieuwe Telen die Onder Glas in de afgelopen tien jaar heeft gemaakt.

Met een proef bij Arcadia raakte Het Nieuwe Telen (HNT) bij chrysanten destijds in een stroomversnelling. “Het werd hoog tijd”, stelde Bert van Ruijven van het chrysantenbedrijf in genoemde reportage. Lang was gezocht naar mogelijkheden om luchtbehandelingstechnieken tussen en onder het gewas toe te passen. In de proef werd de luchtvochtigheid beheerst via een slurf bóven de chrysanten.
De hamvraag was natuurlijk: wordt met deze luchtbehandelingsinstallatie energie bespaard? De telers konden daar op dat moment nog geen uitspraak over doen. Eerst was gepoogd de RV op peil te krijgen. In welke mate stookkosten worden bespaard was de volgende stap. De proef moest uiteindelijk de plussen en minnen in kaart brengen. Natuurlijk gebruikte de installatie wel energie om de buitenlucht op te warmen. Sindsdien heeft Arcadia de nodige stappen gemaakt op gebied van Het Nieuwe Telen, zoals blijkt uit het filmpje met bedrijfsleider André van Passeen in het kader van Kas als Energiebron.

Alle gepubliceerde artikelen in Onder Glas zijn terug te vinden op de website: via de edities van elke jaargang, of via een zoekopdracht.

Roger Abbenhuijs